กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ครั้งที่ 8

ทั้งหมด 26 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 3
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 8 (วทน.)  “สร้างชาติด้วยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรม”  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เตรียมจัดประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 8 วันที่ 24 กรกฎาคมนี้ ที่ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค พร้อมร่วมฟังปาฐกถาพิเศษจากนายกรัฐมนตรี ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
23. ล้างมือก่อนแถลงข่าวสร้างชาติด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ครั้งที่ 8 “สร้างชาติด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี” ที่ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2552              ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
... (กอร.วท.)  การจัดประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ “สร้างชาติด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)”  ซึ่งจะจัดในวันที่  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
25. คอมเวิล์ด ไทยแลนด์ 2009
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เป็นแรงผลักดัน ทำให้งานคอมเวิลด์ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องครั้งที่ 8 ที่ภาคเอกชนเห็นความสำคัญของการพัฒนาคนไทย อยากเห็นคนไทยเป็นได้มากกว่า User (ผู้ใช้งาน) อยากให้คนไทยก้าวหน้าสามารถพัฒนาตนเองไปสู่การเป็น ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
26. การประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การสื่อสาร (ICT)ครั้งที่ 8
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Thailand ICT Contest Festival 2009  เนคเทค/สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เตรียมเปิดมหกรรมการประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)ครั้งที่ 8 วันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2552ที่สยามพารากอน  ฮอลล์ ...
พฤหัสบดี, 16 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป