กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ครัวไทยสู่ครัวโลก

ทั้งหมด 14 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. การประชุมหารือ เรื่องครัวไทยสู่ครัวโลก บูรณาการ 5 กระทรวง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [5 กระทรวง, ครัวไทยสู่ครัวโลก, ประชุมหารือ]  ...
พุธ, 28 สิงหาคม 2013
... ที่นำศาสตร์แห่งสินค้านวัตกรรมที่ได้มาตรฐานมาโชว์ อาทิ ประเภทที่ 1. ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมห้องครัว : ศาสตร์แห่งรสชาติอาหารไทย “ครัวไทยสู่ครัวโลก” ที่ได้รับมาตรฐานการกำหนดรสชาติอาหารไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศ, ...
พฤหัสบดี, 02 กรกฏาคม 2015
3. MOST Mobile Application Catalog ของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 10 ฉบับ แยกดาวน์โหลด ได้แก่ นวัตกรรมครัวไทยสู่ครัวโลก พลังงานสะอาด อุตสาหกรรมชีวการแพทย์ นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ไทย คูปองนวัตกรรม ระบบบริหารจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร ...
ศุกร์, 08 พฤษภาคม 2015
4. สนช. – วช. ทุ่มงบส่งเสริมเอกชนไทยสร้างธุรกิจฐานความรู้
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... “รูปแบบธุรกิจใหม่” โดยกำหนดแผนยุทธศาสตร์นวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยใน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย นวัตกรรมครัวไทยสู่ครัวโลก ...
อังคาร, 22 กรกฏาคม 2014
5. กระทรวงวิทย์ฯ จับมือสมาคมพ่อครัวไทยจัดชิงแชมป์ปรุงอาหารไทยประยุกต์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศ “นวัตกรรมครัวไทยสู่ครัวโลก” โดยได้ริเริ่มโครงการ “ศูนย์รสชาติอาหารไทย (Thai Delicious)” ขึ้น เพื่อเป็นกลไกในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว ...
พุธ, 11 กันยายน 2013
... กล่าวว่า “ที่ผ่านมากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบหมายให้ สนช. เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศ “นวัตกรรมครัวไทยสู่ครัวโลก” โดยได้ริเริ่มโครงการ “ศูนย์รสชาติอาหารไทย ...
อังคาร, 10 กันยายน 2013
7. การประชุมหารือ เรื่องครัวไทยสู่ครัวโลก บูรณาการ 5 กระทรวง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
    นายพีระพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่องครัวไทยสู่ครัวโลก บูรณาการ 5 กระทรวง ร่วมกับ ...
พุธ, 28 สิงหาคม 2013
... มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตนักปรับปรุงพันธุ์พืช ซึ่งเป็นที่ต้องการสูงแก่ภาคเอกชน สนองยุทธศาสตร์ประเทศ “ครัวไทยสู่ครัวโลก” และ “ความมั่นคงทางอาหาร”  โดยเน้นการปรับปรุงพันธุ์ในพืชเศรษฐกิจ ...
ศุกร์, 12 กรกฏาคม 2013
... ผลผลิตเพิ่ม ต้านทานโรค-แมลง คุณภาพสูง และปลอดภัย เตรียมพร้อมครัวไทยสู่ครัวโลก     ตั้งเป้าผลิตนักปรับปรุงพันธุ์พืช 300 คนใน 3 ปี             ...
อังคาร, 25 มิถุนายน 2013
... ผลผลิตเพิ่ม ต้านทานโรค-แมลง คุณภาพสูง และปลอดภัย เตรียมพร้อมครัวไทยสู่ครัวโลก  ตั้งเป้าผลิตนักปรับปรุงพันธุ์พืช 300 คนใน 3 ปี          นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล ...
อังคาร, 25 มิถุนายน 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป