กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คณิตศาสตร์

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
... โดย  อพวช. อีกทั้งยังมีกิจกรรมสถานีการทดลอง การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ในทุกๆ ด้าน ทั้งชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ ความรู้พื้นฐาน รวมถึงคณิตศาสตร์         สำหรับสถานีของพันธมิตร ...
จันทร์, 05 มกราคม 2015
42. ก.วิทย์ฯ คัดกว่า 20 ผลงานมอบของขวัญปีใหม่ให้คนไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (อพวช.) เป็นเจ้าภาพใหญ่โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ถึงการวางรากฐานพัฒนาวิทยาศาสตร์ของประเทศรวมถึงได้เรียนรู้คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันด้านสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ...
พฤหัสบดี, 18 ธันวาคม 2014
  โครงการนโยบายสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์(STEM) เพื่อเพิ่มผลิตภาพและความสามารถทางนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการ ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
44. โครงการ “คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน”
(ของขวัญปีใหม่คนไทย/วิทยาศาสตร์ เพื่อประชาชน )
... PROJECTION โดมครึ่งวงกลมฉายภาพการโคจรของหมู่ดาวต่างๆ ในเอกภพ พร้อมภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ที่งดงามจาก สดร.  6)        - คณิตศาสตร์กับการคำนวณทางดาราศาสตร์  ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
... เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ รวมเข้าด้วยกัน      นิทรรศการ “ดาราศาสตร์บันดาลใจ”  มีไฮไลท์ที่น่าสนใจและพลาดไม่ได้ ...
พฤหัสบดี, 11 ธันวาคม 2014
... ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านวิศวกรรม ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ และความรู้เกี่ยวประวัติศาสตร์ของดาราศาสตร์ไทย รวมเข้าด้วยกัน ดำเนินงานโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 11 ธันวาคม 2014
... ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ รวมทั้งด้านคณิตศาสตร์ ให้แก่เด็กและเยาวชน โดยใช้แหล่งความรู้ที่ วท. มีอยู่แล้ว มาจัดแสดงที่ท้องฟ้าจำลองซึ่งถือเป็นความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกันทั้ง ...
อังคาร, 02 ธันวาคม 2014
... (STEM Education) ที่เป็นแนวทางการศึกษาที่ได้บูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์วิชาต่างๆ ได้แก่ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ความรู้ทางด้านวิศวกรรมและความรู้ด้านคณิตศาสตร์ รวมเข้าด้วยกัน ดำเนินงานโดย ...
จันทร์, 01 ธันวาคม 2014
... 15 ปีของโครงการ PISA (Programme for International Student Assessment) พบว่า เด็กไทยมีความสามารถด้านการอ่านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ อยู่ที่อันดับ 50 จาก 65 ประเทศ อาชีวะมีปัญหาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพส่งผลให้ขาดแคลนแรงงานช่างในภาคการผลิตที่มีคุณภาพกว่าแสนคน ...
จันทร์, 03 พฤศจิกายน 2014
... การสอน และพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรวัยทำงาน (5โครงการ)        1. โครงการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาและการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM) ...
จันทร์, 29 กันยายน 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป