กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คณิตศาสตร์

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
... : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ผลิตนิทรรศการ “Enjoy Science Careers Exhibition” ขึ้น เพื่อนำเสนอ 10 อาชีพที่เกี่ยวข้องกับทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ที่สังคมอาจจะไม่รู้จัก แต่พวกเขาเหล่านั้นกลับมีบทบาทที่สำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาประเทศของเรา ...
พฤหัสบดี, 07 มกราคม 2016
... PULSES  (International Year of Pulses 2016) และนโยบายของรัฐบาลได้ส่งเสริมเรื่องการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM) ด้วยเหตุนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงได้จัดธีมงานและสถานีทดลองต่างๆ ...
พฤหัสบดี, 07 มกราคม 2016
... รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ว่า หนึ่งในแผนปฏิรูปของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ คือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM) เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติ ...
พฤหัสบดี, 24 ธันวาคม 2015
... เรื่อง “ความมหัศจรรย์ของคณิตศาสตร์ในยันต์ล้านนา”      มาร่วมฉลอง ...
ศุกร์, 20 พฤศจิกายน 2015
... เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (STEM) ผ่านการฝึกทักษะในการประกอบอาชีพโดยเอกชนร่วมมือกับสถาบันการศึกษา เตรียมแรงงานทักษะฝีมือที่นำศาสตร์ความรู้ด้าน STEM  มาประยุกต์และแก้ปัญหาพร้อมทั้งเสริมทักษะการทำงานให้เป็นมืออาชีพตั้งแต่วัยเรียน ...
อังคาร, 17 พฤศจิกายน 2015
... คณิตศาสตร์(M) ได้แก่ คำนวณแรงลม ทิศทาง มุมยิงจากแท่นยิง ความไกล เรียกว่าใช้คำว่า STEM มาประยุกต์ใช้ในการแข่งขันจรวดขวดน้ำได้อย่างครบถ้วน ยิ่งไปกว่านั้น การสร้างสรรค์ประดิษฐ์จรวดให้เกิดความสวยงามอาจจะรวมถึงศิลปะ(A) ...
เสาร์, 17 ตุลาคม 2015
... เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือ STEM ให้เชื่อมโยงการศึกษาและการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการสร้างความสามารถในการแข่งขันและกระจายโอกาสสู่พื้นที่ในภูมิภาค โดยเน้นการลงมือทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐ ...
พุธ, 02 กันยายน 2015
... หรือ STEM (S=Science วิทยาศาสตร์ T=Technology เทคโนโลยี E=Engineering วิศวกรรมศาสตร์ และ M=Mathematics คณิตศาสตร์) และให้ความรู้ด้านสะเต็มมีสูงขึ้นในโรงงาน  ...
เสาร์, 15 สิงหาคม 2015
...  ไปโรงเรียนได้ ทำงานได้ และไปเที่ยวสนุกสนานได้เหมือนคนอื่น นี่คือแรงบันดาลใจให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          ความจริงแล้ว ในแต่ละวันเราทุกคนต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ...
ศุกร์, 07 สิงหาคม 2015
... จากประเทศเยอรมัน 4) Prof. Ada Yonath นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี ปี 2009  จากประเทศอิสราเอล 5) Prof. Vladimir Voevodsky นักคณิตศาสตร์รางวัลเหรียญฟีลด์ส ปี 2002 จากประเทศรัสเซีย 6) Prof. Hitoshi ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป