กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คณิตศาสตร์

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
... เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ (หรือ STEM) โดยจัดเป็นยุทธศาสตร์หลักของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในการสนับสนุนทุนการศึกษา การจัดทำหลักสูตรสาขาขาดแคลน อาทิ วิศวกรรมระบบราง นวัตกรรมเพื่อการเกษตร หุ่นยนต์อุตสาหกรรม ...
จันทร์, 21 มีนาคม 2016
... และคณิตศาสตร์ มาบูรณาการเข้าด้วยกันสร้างสรรค์เป็นผลงานเพื่อเข้าประกวด เวทีนี้จึงเวทีสำคัญที่เปิดให้มีการแสดงศักยภาพของเยาวชนไทยกับผลงานพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดจนนำเสนอผลงานความคิดสร้งสรรค์เพื่อเป็นกำลังสำคัญที่จะนำประเทศไปสู่การพัฒนาด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อยอดสู่การใช้งานได้จริงสร้างโอกาสสู่การเริ่มต้นธุรกิจเพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดด ...
อังคาร, 15 มีนาคม 2016
ผู้ให้สัมภาษณ์ ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล 20 กุมภาพันธ์ 2559  
ศุกร์, 11 มีนาคม 2016
... (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา พบปะกับนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ นักวิจัยในอนาคต ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ พลังงานและวิศวกรรมการขนส่ง คณิตศาสตร์ พิสิกส์และดาราศาสตร์ เคมี วิทยาศาสตร์พืช ...
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
15. ฝันจะเป็นวิศวกรอวกาศ…โอกาสของเด็กไทยมาถึงแล้ว
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 2 ฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน-สู่-ประชาชน ทั้งนี้ สืบเนื่องจากแนวทางของประธานาธิบดีโอบามาที่ให้ความสำคัญต่อวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ (สะเต็มศึกษา ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
          นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำลังเสนอแผนงานการพัฒนากำลังคนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์ ...
พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2016
... เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ในลักษณะที่แปลกใหม่ น่าสนใจ ภายในเวลา 3-7 นาที เพื่อส่งเสริมด้านการสื่อสาร สร้างกระแสให้สังคมไทยเห็นถึงความจำเป็นของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ...
พุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2016
... 21” มุ่งสร้างแรงบันดาลใจเยาวชนเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมและคณิตศาสตร์ (STEM) มากยิ่งขึ้น   ...
เสาร์, 30 มกราคม 2016
... เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองในรูปแบบที่หลากหลาย และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระหว่างนักเรียนและเยาวชนของไทยและสหรัฐฯ ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
... สถานีที่ 25 ตอบคำถามวิทยาศาสตร์ เล่นเกมคณิตศาสตร์ Sudoku สถานีที่ 26 เครื่องดื่มมอกเทลข้าวเพื่อสุขภาพ สถานีที่ 27 เสริมสวยน้องแก้ว สถานีที่ 28 ความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ สถานีที่ 29 มหัศจรรย์สีแฟนซีขวดน้ำ ...
ศุกร์, 08 มกราคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป