กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คณิตศาสตร์

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
1. สนุกคิดกับคณิตศาสตร์
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
Tags: [elearning, เยาวชน, คณิตศาสตร์]  ...
จันทร์, 28 มิถุนายน 2010
Tags: [สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, การประชุมวิชาการ, วิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์]  ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
3. รมว.วท.มอบรางวัลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [มอบรางวัลการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์]  ...
พุธ, 15 กรกฏาคม 2009
... คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งยังสามารถนำกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่น ๆ ที่ตนเองสนใจต่อไปในอนาคต ค่ายนี้นอกจากจะเน้นพัฒนานักเรียนเรายังหวังให้เกิดเครือข่ายครูและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาดูแลนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ...
ศุกร์, 22 กรกฏาคม 2016
... คณิตศาสตร์ แสง สี และเสียง ด้วยการเล่นและทดลองจากชิ้นงานจำนวนกว่า 60 ชิ้น และนิทรรศการ “Enjoy Science careers : สนุกกับอาชีพวิทย์” นิทรรศการที่ตอบโจทย์การเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษา (STEM Education) ...
พุธ, 01 มิถุนายน 2016
... Exhibition:สนุกกับอาชีพวิทย์ กิจกรรมสร้างความสนใจและแรงบันดาลใจแก่เยาวชนในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม โดยนิทรรศการชุดนี้จะจัดแสดง ณ สยามสแควร์วัน ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... Education ที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เน้นย้ำและให้ความสำคัญตลอดมา ในการบูรณาการความรู้สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (Science) คณิตศาสตร์ (Mathematics) เทคโนโลยี (Technology) และวิศวกรรมศาสตร์ ...
อังคาร, 17 พฤษภาคม 2016
... เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคม และสร้างแรงบันดาลใจและความสนใจในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม โดยมีรางวัลเป็นทุนการศึกษา ตลอดจนทริปร่วมงานMaker ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... โดยในทุกปีจะมีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์จำนวนกว่า 1,800 คน จาก 77 ประเทศทั่วโลกมาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด ที่แบ่งออกเป็น 15 สาขา เช่น วิศวกรรม พืชวิทยา สัตวศาสตร์คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พลังงานและการขนส่ง ...
เสาร์, 14 พฤษภาคม 2016
... (Talent Mobility) หรือโครงการพัฒนากำลังคนสะเต็มที่ยกระดับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (STEM) เป็นต้น     ...
ศุกร์, 25 มีนาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป