กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คณะรัฐมนตรี

ทั้งหมด 64 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 7
... ตามที่นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีข้อสั่งการในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวบรวมเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียของครัวเรือนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียของแหล่งน้ำในชุมชนที่มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน ...
พฤหัสบดี, 07 กรกฏาคม 2016
... คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 มีมติเห็นชอบมาตรการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของภาคเอกชน ด้วยการเพิ่มการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับค่าใช้จ่ายในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ...
พุธ, 06 กรกฏาคม 2016
...             งานสัมมนาครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ...
ศุกร์, 01 กรกฏาคม 2016
...       ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวาน ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สั่งการให้ทุกกระทรวงทำศูนย์ One Stop Service ...
พุธ, 15 มิถุนายน 2016
15. “กิติพงค์ พร้อมวงค์” ผงาดนั่งเก้าอี้เลขา สวทน.ฯ คนใหม่
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
     คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559  มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายกิติพงค์ พร้อมวงค์ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ...
พุธ, 01 มิถุนายน 2016
... หรือ ฟู๊ดอินโนโพลิส (Food Innopolis) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยให้ประสานกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
     หลังจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสานงานกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ...
พุธ, 25 พฤษภาคม 2016
... ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่ได้กำหนดไว้     โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ได้แก่ คณะรัฐมนตรี ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016
... ดังนั้นที่ผ่านมาจึงไม่ปิดกั้นความคิดของทีมงาน แต่ขอให้สิ่งที่จะทำมีการค้นคว้า มีข้อมูลสนับสนุน” ดร. สมวงษ์ กล่าวทิ้งท้าย              ไบโอเทค ได้รับการจัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี ...
พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2016
รมว.วิทย์ฯ นำทีมสตาร์ทอัพพบนายก ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 เมษายน 2559 ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อโปรโมทบิ๊กอีเวนท์ Startup Thailand 2016 งานที่รวบรวมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไฟแรงทั่วฟ้าเมืองไทย และผู้มีประสบการณ์ตรงจากต่างประเทศ ...
อังคาร, 26 เมษายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป