กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ข้าว

ทั้งหมด 98 ข้อมูลที่พบ

หน้า 8 จาก 10
71. Clipping วท ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 9 SCIWATCH:พัทลุงเปิดหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ข้าว  ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
... และ (๒) โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในเรื่อง “การขยายผลงานวิจัยเชิงบูรณาการสู่พื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวอย่างเร่งด่วนและยั่งยืน” ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
                  13 มิถุนายน 2559: กรมการข้าว ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
...  ทั้งนี้วว.ได้เข้าไปช่วยดำเนินการตั้งแต่เริ่มต้น โดยคิดส่วนผสมกับกากอินทรีย์จากไบโอแก๊สเพื่อให้สามารถปั้นเม็ดได้ แล้วนำมาคลุกเคล้ากับปุ๋ยเคมีเป็นสูตรปุ๋ยที่เหมาะสำหรับการปลูกข้าว  พร้อมกันนี้ ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
75. "ไม่จริง" ข้าวโพดจีเอ็ม ทำให้หนูเป็นมะเร็ง
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
76. เมื่อข้าวคือหัวใจ... สวทช. ช่วยอะไรได้บ้าง
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
77. Clipping วท ประจำวันที่ 5 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... NEXT Gen ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์ 'นักสื่อสารวิทยาศาสตร์'   ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ...
จันทร์, 06 มิถุนายน 2016
78. Clippingวท ประจำวันที่ 26 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  เผยโฉม ผอ.ไบโอเทคคนใหม่ ผู้วิจัยยีนความหอมในข้าว      เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย)  ...
พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2016
... ที่จะมีแหล่งเครื่องจักร อุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยไทยเสนอให้รัสเซียซื้อสินค้าการเกษตรและข้าวจากไทยให้มากขึ้น เพื่อความมั่นคงทางอาหารของรัสเซียครับ”  ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016
...                ดร.สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง เข้าทำงานที่ไบโอเทค ในปี 2535 หลังจากจบปริญญาเอกด้าน Plant and Soil Science ที่ Montana State University ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มงานวิจัยแรกเกี่ยวกับการศึกษายีนความหอมระดับโมเลกุลของข้าวหอมมะลิ ...
พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป