กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ข้าว

ทั้งหมด 98 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 10
Tags: [เมล็ดพันธ์, 4/2/2556, สวทช., ประชุมคลัสเตอร์, พริก, ข้าวโพด, แตง, ยุทธศาสตร์, นานาชาติ]  ...
จันทร์, 04 กุมภาพันธ์ 2013
Tags: [เครื่องสีข้าว]  ...
พุธ, 25 กรกฏาคม 2012
Tags: [ข้าวหอมชลสิทธิ์]  ...
ศุกร์, 23 ธันวาคม 2011
Tags: [ข้าวหอมชลสิทธิ์, ผักไห่]  ...
พฤหัสบดี, 21 เมษายน 2011
25. ข้าว "หอมชลสิทธิ์" ทนน้ำท่วมฉับพลัน
(บริการประชาชน/โครงการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม)
Tags: [ภัยพิบัติ, อุทกภัย, น้ำท่วม, ข้าว, หอมชลสิทธิ์]  ...
จันทร์, 01 พฤศจิกายน 2010
Tags: [ภัยพิบัติ, อุทกภัย, น้ำท่วม, พันธุ์ข้าว, หอมชลสิทธิ์]  ...
ศุกร์, 29 ตุลาคม 2010
Tags: [นวัตกรรม, ข้าวโพด, กล่อง]  ...
อังคาร, 06 กรกฏาคม 2010
Tags: [นวัตกรรม, ข้าวไทย]  ...
พฤหัสบดี, 24 มิถุนายน 2010
29. หัววัดความชื้นและอุณหภูมิในไซโลอบข้าว
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 51, ผลงานเด่น, หัววัดความชื้น, อบข้าว]  ...
จันทร์, 24 พฤษภาคม 2010
30. การถ่ายทอดพันธุ์ข้าวแก้วเกษตรต้านทานโรคไหม้สู่เกษตรกร
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 50, ผลงานเด่น, พันธุ์ข้าวแก้ว, ต้านโรคไหม้]  ...
ศุกร์, 14 พฤษภาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป