กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ข้าวไทย

ทั้งหมด 54 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
31. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย) 23 สนช. จัดประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปีที่ 9     ...
จันทร์, 09 กุมภาพันธ์ 2015
32. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มูลนิธิข้าวไทยฯ-สนช.ผลักดันสร้างนวัตกรรม"ข้าว"     ไทยรัฐ  ...
จันทร์, 09 กุมภาพันธ์ 2015
33. กรมการข้าว จับมือ สวทช. วิจัยและพัฒนาข้าวไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ส่วนงานวิจัยที่ร่วมกับไบโอเทค มาตั้งแต่แรกนั้น ได้ขยายขอบเขตไปจนถึงการพัฒนาพันธุ์ข้าวนาชลประทาน พันธุ์ข้าวลูกผสม รวมทั้ง การพัฒนาบุคลากรในการปรับปรุงพันธุ์อย่างต่อเนื่อง      ความร่วมมือวิจัยและพัฒนาข้าวไทยระหว่างกรมการข้าว ...
ศุกร์, 14 พฤศจิกายน 2014
           10 พฤศจิกายน 2557 : รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์” ...
จันทร์, 10 พฤศจิกายน 2014
... สามารถนำไปพัฒนาและต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ได้อีกมากมาย      สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เล็งเห็นถึงความสำคัญของ “ข้าวไทย” ...
ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014
... เล็งเห็นถึงความสำคัญของ “ข้าวไทย” ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นความมั่นคงด้านอาหาร และเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้มหาศาลและอยู่คู่กับวิถีชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนาน ทั้งการกินอยู่ และประเพณีวัฒนธรรม ดังนั้น ...
ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014
37. งานประชุมข้าวนานาชาติ ปี ๒๕๕๗ (International Rice Congress 2014 : IRC 2014)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ประชาสัมพันธ์คุณภาพมาตรฐานและเอกลักษณ์ของข้าวไทย รวมทั้งเป็นการประกาศศักยภาพความได้เปรียบของประเทศไทยในด้านภูมิศาสตร์ด้านวิทยาการทรัพยากรบุคคลเพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศผู้ส่งออกข้าวที่สำคัญของตลาดข้าวโลก ...
ศุกร์, 21 มีนาคม 2014
... “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมข้าวไทย” (Rice Innovation Center of Excellence : RICE) ด้วย 9.    มศว.เปิดเครื่องรักษามะเร็งมูลค่า 60 ล้านบาทใช้คลื่นความร้อนยิงผ่านผิวหนัง ไร้แผล ...
เสาร์, 28 ธันวาคม 2013
... อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือเสนอโครงการ "นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก" เป็นโครงการมุ่งเน้น (Focus project) โดยมีอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ได้แก่       ...
จันทร์, 02 กันยายน 2013
... ด้วยเทคโนโลยีความร้อนด้วยคลื่นวิทยุ ย้ำมีความรวดเร็ว ปลอดภัยไร้สารตกค้าง ช่วยยกระดับและเพิ่มมูลค่าข้าวไทย ส่งเสริมงานวิจัยในรั้วมหาลัยสู่เชิงพาณิชย์ เพิ่มทางเลือกให้ผู้ประกอบการแทนการใช้สารเคมีรมยา ที่จะถูกยกเลิกในอนาคต ...
พฤหัสบดี, 25 กรกฏาคม 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป