กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ข้าวไทย

ทั้งหมด 54 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
... ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ปริมาณสารหนูอนินทรีย์ในตัวอย่างข้าวจากหลายแหล่งผลิตในประเทศไทย .ยืนยันได้ว่าปริมาณสารหนูอนินทรีย์ที่ปนเปื้อนในข้าวไทยอยู่ในระดับที่ไม่เกินมาตรฐานของ Codex Alimentarius สนับสนุนการรายงานผลการวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารหนูในข้าวของห้องปฏิบัติการ ...
พุธ, 19 สิงหาคม 2015
22. Clipping วท ประจำวันที่ 30 กรกฏาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ฐานเศรษฐกิจ 40 พาณิชย์ร่วมมธ.ระดมสมองเกษตร พัฒนานวัตกรรมข้าวไทยรับเออีซี     ...
อังคาร, 04 สิงหาคม 2015
... คือ “โครงการนวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก”จึงมีการออกแบบเป็นรูปทรงวงรีของเมล็ดข้าวโดยมีห้องจัดประชุมสัมมนาและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างครบวงจร กำหนดพื้นที่ก่อสร้าง วิทยาเขตการศึกษาดอยคำ ...
อังคาร, 28 กรกฏาคม 2015
24. Cilpping วท ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ไทยโพสต์ 24 ระดมสมองต่อยอดงานวิจัยพัฒนาข้าวไทยสู่เวทีอาเซียน   ...
อังคาร, 28 กรกฏาคม 2015
25. Cipping วท ประจำวันที่ 29 มิถุนายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คมชัดลึก 10 คอลัมน์ เกษตรยุคใหม่ ข้าวไทยในยุคสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ...
อังคาร, 30 มิถุนายน 2015
26. Cipping วท. ประจำวันที่ 22 มิถุนายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คมชัดลึก 10 คอลัมน์ เกษตรยุคใหม่ ข้าวไทยในยุคอากาศเปลี่ยนแปลง      ...
จันทร์, 22 มิถุนายน 2015
27. MOST Mobile Application Catalog ของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...  นวัตกรรมซอฟต์แวร์ไทย พลาสติกชีวภาพ นวัตกรรมข้าวไทย รางวัลนวัตกรรม       TVIS TVIS: Traffic Voice ...
ศุกร์, 08 พฤษภาคม 2015
      กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. ร่วมกับ มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ...
อังคาร, 28 เมษายน 2015
29. เครื่องเกี่ยวนวดข้าวไทย
(คลังความรู้/งานวิจัย..ใช้ได้จริง)
  (ภาพที่ 1)      ข้าวเป็นพืชที่มีความสำคัญต่อทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของไทย การผลิตข้าวมีหลายขั้นตอน การเก็บเกี่ยวเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพและปริมาณของผลผลิต ...
พฤหัสบดี, 16 เมษายน 2015
... สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โครงการการประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทยปี 2558 โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ "77 จังหวัด ...
พุธ, 01 เมษายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป