กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ข้าวไทย

ทั้งหมด 54 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
11. Clipping วท ประจำวันที่ 6 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  6 คอลัมน์ ท้องถิ่นชวนรู้ ผลถกเวทีข้าวไทย     ...
พฤหัสบดี, 07 เมษายน 2016
12. Clipping วท ประจำวันที่ 25 มีนาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว กรุงเทพธุรกิจ 9 คอลัมน์ idea ข้าวไทยเสริมภูมิปัญญา    ...
ศุกร์, 25 มีนาคม 2016
แถลงข่าว "การจัดประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2559"  ...
พฤหัสบดี, 24 มีนาคม 2016
     มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. และสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ ...
พุธ, 23 มีนาคม 2016
... คือ โครงการนวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก โดยออกแบบเป็นรูปทรงวงรีของเมล็ดข้าว และมีห้องสำหรับจัดประชุมสัมมนา และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ แบบครบวงจร โดยจะมีการก่อสร้างแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2561 อาคารนี้ถือเป็นศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์ ...
พุธ, 23 ธันวาคม 2015
... (Radio Frequency : RF) ในหัวข้อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนด้วย วทน. เพื่อช่วยแก้ปัญหาและยกระดับการผลิตข้าวไทยให้มีคุณภาพสามารถแข่งขันและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ภาคเอกชนในเทคโนโลยีไทยที่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ...
อังคาร, 22 ธันวาคม 2015
... ผลงานระดับบริษัทหรือหน่วยงานภาครัฐที่มีประโยชน์เด่นชัดต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ซึ่งจัดประกวดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) “รางวัลนวัตกรรมข้าวไทย” ผลงานระดับบริษัทหรือชุมชนที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าว ...
จันทร์, 05 ตุลาคม 2015
18. Clipping วท ประจำวันที่ 5 ตุลาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  โพสต์ทูเดย์ C3 ภาพข่าว นวัตกรรมข้าวไทย    ...
จันทร์, 05 ตุลาคม 2015
19. Clipping วท ประจำวันที่ 2 ตุลาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 9 innovation แป้งข้าวระงับเหงื่อแชมป์นวัตกรรมข้าวไทย    ...
ศุกร์, 02 ตุลาคม 2015
... นวัตกรรมซอฟต์แวร์ไทย พลาสติกชีวภาพ นวัตกรรมข้าวไทย รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ส่วน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) นำเสนอโครงการหน่วยให้บริการผลิตเซลล์เชิงพาณิชย์ เพื่อพัฒนาการคัดแยกและเพาะเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อการรักษาโรคข้อเข่า ...
อังคาร, 29 กันยายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป