กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ข้าวโพด

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
... 1. วิทยาศาสตร์เพื่อสร้างงาน จะเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมาก เช่น เทคโนโลยีการเกษตร การผลิตพันธุ์พืช การเพาะปลูก เป็นต้น โดยจะมีแผนงาน เช่น แผนงานข้าว แผนงานยาง แผนงานข้าวโพด และแผนงานปาล์ม เป็นต้น รวม ๑๓ แผนงาน  ...
ศุกร์, 18 มกราคม 2013
... 5. มีแนวทางการใช้ประโยชน์จากวัสดุทางการเกษตร (ซังข้าวโพด)           6. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ยั่งยืน           ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
... โดยใช้แกลบ ซังข้าวโพดหรือไม้เป็นเชื้อเพลิงได้     รูปที่ 4 โรงสีข้าวชุมชน           ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
... 10 หมู่บ้าน  ได้แก่          1.  หมู่บ้านหน่อไม้ฝรั่งและข้าวโพดฝักอ่อน  บ้านรางเกตุ  ต.ทุ่งลูกนก  อ.กำแพงแสน  จ.นครปฐม      ...
ศุกร์, 17 กันยายน 2010
     /files/1891.mp3"ทีวีรักษ์โลก" ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแถลงข่าวโครงการ "ไอเดียแจ๋ว" พร้อมเปิดตัวกล่องแจ๋ว ซึ่งผลิตจากข้าวโพด ...
อังคาร, 06 กรกฏาคม 2010
46. พืช GMOs
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
... ยีน (GENE) และสิ่งมีชีวิตดังกล่าวอาจจะเป็นสัตว์ พืช หรือจุลินทรีย์จุลินทรีย์ GMO นั้นใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยา และมีจุลินทรีย์ GMO ที่มีคุณสมบัติพิเศษในการกำจัดคราบน้ำมันได้ดี พืช GMO เช่น ฝ้าย ข้าวโพด ...
เสาร์, 26 มิถุนายน 2010
47. ผลิตภัณฑ์สาหร่ายฟื้นฟูสภาพดินสู่เชิงพาณิชย์
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชา)
... ได้แก่ ปริมาณอินทรียวัตถุกิจกรรมจุลินทรีย์ ความหนาแน่นรวมและความพรุนของดินนอกจากนี้ยังมีแนวโน้มการเพิ่มผลผลิตในพืช ทดสอบ ได้แก่ ผัก กวางตุ้ง ข้าวโพดหวาน และข้าวโพดฝักอ่อน ประโยชน์ของผลงาน     ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
48. อาหารปั่นผสมสำเร็จรูป สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... และราคาถูกกว่าอาหารสูตรจากต่างประเทศ     จากการวิจัยสูตรอาหารสำหรับโรคเบาหวานปั่นผสม เป็นอาหารสำเร็จรูป แบบชงละลายน้ำ โดยใช้ผลิตผลทางการเกษตรในประเทศ ได้แก่ ฟักทอง กล้วย ข้าวโพด และมีสารอาหารหลักต่างๆ ...
ศุกร์, 14 พฤษภาคม 2010
49. การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุทางการเกษตร
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ)
... และมีควัน นอกจากนี้ผู้ประกอบการยังมีความต้องการใช้กะลามะพร้าว กิ่งไม้จากการตัดแต่งซางข้าวโพดเป็นวัตถุดิบผสมในการผลิตเพราะเป็นวัตถุดิบ ที่มีอยู่ในชุมชนของตนเองและมีปริมาณมาก ซึ่งเป็นวัสดุที่มีมูลค่าน้อยให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นทดแทนการใช้ไม้ ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
... วิทยาลัยการอาชีพนครนายก รางวัลที่ 2 เครื่องแยกเมล็ดข้าวโพด โดย นายวิเชียร แก้วมณี จาก วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง   รางวัลที่ 3 ชุดเครื่องมือกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกร ...
จันทร์, 10 พฤษภาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป