กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ข้าวโพด

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
... เช่น ข้าวโพด ถั่วเขียว ทดแทนการปลูกข้าวนาปรัง  ขณะเดียวกัน สวทช. ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้วิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวทนแล้งด้วย  .............................................................................................................................................................................. ...
พฤหัสบดี, 02 กรกฏาคม 2015
... น้ำลูกสำรองผสมสมุนไพรพร้อมดื่ม น้ำข้าวโพดผสมธัญหารสำเร็จรูป ชาขิงสมุนไพร ข้าวเกรียบงาดำ น้ำเห็ดลมผสมหญ้านางผงชงดื่ม ชาบัวบกพร้อมดื่ม ถั่วเหลืองผงชงดื่ม ฯลฯ          ตามด้วยสุดยอดนวัตกรรมที่น่าจับตามองจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ...
พฤหัสบดี, 02 กรกฏาคม 2015
...  25. หุ่นยนต์หยอดข้าวอัตโนมัติ  26. พันธุ์ปาล์มน้ำมันแบบก้าวกระโดด 27. ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม 28. ปุ๋ยสั่งตัด  29. เครื่องฆ่ามอดข้าว  30. เครื่องเกี่ยวนวดข้าวโพด  31. ไตรโคเดอร์มา  ...
พฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2015
... ดังนี้ อาหารมื้อหลัก (ผลิตภัณฑ์แกงส้มผักรวม) อาหารว่าง (ผลิตภัณฑ์ข้าวตัง รสกระเทียม รสต้มยำ) เครื่องดื่ม (เครื่องดื่มน้ำข้าวโพดผสมธัญหารสำเร็จรูป)          2.ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมบริโภคสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะโรคหัวใจและหลอดเลือดทำการวิจัยและพัฒนาภายใต้หลักความต้องการโซเดียมต่ำ ...
พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2015
... ประกอบด้วย เชื้อเพลิงอัดแท่งจากต้นข้าวโพด ระบบแก๊สซิไฟเออร์ทดแทน LPG สำหรับชุมชน เตาชีวมวลกรุห้องเผาประสิทธิภาพสูง หม้อไอน้ำแรงดันต่ำสำหรับฆ่าเชื้อในโรงเรือนเพาะเห็ด 5. Feel: การเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมกับเทคโนโลยี ...
จันทร์, 02 มีนาคม 2015
... เพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว และได้พบปะกับพี่น้องประชาชนชาวนครราชสีมา ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพด และสินค้า OTOP ณ สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ...
อาทิตย์, 08 กุมภาพันธ์ 2015
... โดยมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพืชเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา อ้อย ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ...
พฤหัสบดี, 05 กุมภาพันธ์ 2015
...      นอกจากนี้ ทีมนักวิจัยศูนย์นาโนเทค ยังได้ขยายผลไปที่วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรอื่นๆ ด้วย ได้แก่ ฟางข้าว ซังข้าวโพด ชานอ้อย เพื่อนำมาแปรรูปให้เป็นประโยชน์ด้านการเกษตร ถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบและลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วยหากประเทศไทยสนับสนุนการผลิตในโครงการลักษณะนี้มากขึ้น ...
อังคาร, 20 มกราคม 2015
... พัฒนาเทคโนโลยีปุ๋ยสั่งตัดนำร่องในข้าว ข้าวโพด และอ้อย  เพื่อเกษตรกรตัดสินใจใช้ปุ๋ยได้อย่างเหมาะสม ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้      ลงนามความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ...
พฤหัสบดี, 25 ธันวาคม 2014
30. โครงการคืนความสุขให้ประชาชน ด้วยสารละลายไคโตซานฉายรังสี
(ของขวัญปีใหม่คนไทย/วิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจ)
...  แนวคิด      นำไคโตซานไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่เพาะปลูกข้าว พืชไร่ที่ต้องการการดูแล เช่น พริก , ข้าวโพด , ผักสวนครัว , มันสำปะหลัง เป็นต้น ในพื้นที่ภาคเหนือ ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป