กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ข้าวโพด

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
...  เครื่องมือควั่นกิ่งไม้เพื่อตอนกิ่ง   เจ้าของผลงาน นายนิธิศ  ทิพนี 100 หมู่ 4 ซ.วัดพระยาตาก ถ.ข้าวโพด ต.บ้านกล้วย อ.เมือง   จ.ชัยนาท  โทร. 082 170 3683    ประโยชน์   ...
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2015
... 65-70 วัน การปฏิบัติดูแลรักษาง่าย เป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย ด้วยวงจรชีวิตที่เป็นพืชอายุสั้น เป็นพืชทางเลือกของเกษตรสำหรับการปลูกทดแทนข้าวนาปรัง ปลูกก่อนข้าวโพดในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ใช้ปลูกก่อนหรือหลังการทำนาหรือทำไร่ ...
อาทิตย์, 08 พฤศจิกายน 2015
... Biomass ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ด้วยพลังงานด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้บริการกลุ่มอุตสาหกรรม-ชีวมวลอัดเม็ด โรงงานอินทรีย์วัตถุทั่วไป เช่น กากอ้อย กากข้าวโพด มาผลิตเป็นสินค้าต่างๆ ...
เสาร์, 31 ตุลาคม 2015
... เช่น ซังตอข้าว ยอดและใบอ้อย ลำต้น/ซังข้าวโพด ที่สร้างปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ อีสานและภาคกลาง นอกจากนั้นยังสามารถใช้ กิ่งไม้ยางพารา ทางปาล์ม และเปลือกมะพร้าว ทางภาคใต้ได้อีกด้วย  ...
อังคาร, 06 ตุลาคม 2015
15. Clipping วท ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  innovation 'ด้ายข้าวโพด'อนาคตสิ่งทอไทย      ไทยโพสต์  ...
ศุกร์, 14 สิงหาคม 2015
16. Cilppingวท ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ผู้จัดการรายวัน 16,15 โชว์สิ่งทอฝีมือไทยจากเส้นใยพลาสติกข้าวโพดครั้งแรก      ...
พฤหัสบดี, 13 สิงหาคม 2015
17. Cilpping วท ประจำวันที่ 13 กรกฎาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  รายงาน โจ๋ Seedling teens จุดประกาย'ซังข้าวโพด..รักษ์โลก'   กรุงเทพธุรกิจ  ...
พฤหัสบดี, 16 กรกฏาคม 2015
18. Cilpping วท ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว มติชน 17 รายงาน โจ๋ Seedling teens จุดประกาย'ซังข้าวโพด..รักษ์โลก'     ...
พุธ, 15 กรกฏาคม 2015
19. Cipping วท ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ไทยรัฐ (กรอบเช้า/บ่าย) 12 วัยใส ม.พะเยา วิจัย "อาหารเลี้ยงสัตว์จากเปลือกข้าวโพด" ลดต้นทุน-ช่วย ...
จันทร์, 06 กรกฏาคม 2015
20. Cipping วท ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  บ้านเมือง 7 แปรรูปซังข้าวโพดเป็น อาหารหมักโคเนื้อ    ...
จันทร์, 06 กรกฏาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป