กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ข้าวอินทรีย์

ทั้งหมด 22 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
Tags: [ข้าวอินทรีย์, ยโสธร, ถุงยืดอายุผัก]  ...
เสาร์, 27 ธันวาคม 2014
Tags: [ข้าวอินทรีย์, ยโสธร, ค้อวัง, วีระพงษ์ แพสุวรรณ]  ...
พุธ, 12 พฤศจิกายน 2014
Tags: [วีระพงษ์ แพสุวรรณ, ยโสธร, นำร่อง, เกษตรอินทรีย์, ข้าวอินทรีย์, ข้าวหอมมะลิ]  ...
จันทร์, 10 พฤศจิกายน 2014
... ข้าวกล้องงอก-น้ำมันรำข้าวอินทรีย์ ที่ช่วยสร้างภูมิต้านทานโรคลมชักนอนไม่หลับจากอาการวิตกกังวลและปกป้องระบบประสาท, อาหารแช่แข็งสำหรับผู้ป่วยโรคไต และ "JTI" ถังก๊าซหุงต้มคอมโพสิตน้ำหนักเบา ซึ่งมีวัสดุหลักเป็นพอลิเมอร์ที่มีความแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทก ...
พฤหัสบดี, 02 กรกฏาคม 2015
5. Cipping วท. ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  บ้านปูฯ ปั้นชาวนาปลูกข้าวอินทรีย์ นำร่องข้าว "สินเหล็ก" เขาสมอคอน        ...
อังคาร, 16 มิถุนายน 2015
... โดยจัดทำโครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ขึ้น เพื่อสนับสนุนและให้ความรู้แก่เกษตรกรผ่านการฝึกอบรม เช่น การจัดการแปลงนา การเก็บข้อมูลเพื่อขอรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกร การอบรมผู้ตรวจสอบแปลงนา ...
อาทิตย์, 28 ธันวาคม 2014
          กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เร่งนำ วทน. ปรับกระบวนการปลูกข้าวอินทรีย์ยโสธร หารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด ...
เสาร์, 27 ธันวาคม 2014
8. ก.วิทย์ฯ คัดกว่า 20 ผลงานมอบของขวัญปีใหม่ให้คนไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 2557  ด้านสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มเกษตรกรแกนนำใน จ.ยโสธรโดยพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์แบบครบวงจร และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยเก็บข้อมูลดำเนินการตลอดปี ...
พฤหัสบดี, 18 ธันวาคม 2014
9. โครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ จังหวัดยโสธร
(ของขวัญปีใหม่คนไทย/วิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจ)
  โครงการพัฒนานักประกอบการวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์ จังหวัดยโสธร หลักการ/เหตุผล  ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
...    นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานการแปรรูปผลผลิตเช่น การผลิตข้าวอินทรีย์ แปรรูปเงาะและมังคุด การใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เพาะเลี้ยงเห็ดเมืองหนาวได้ นอกจากนี้ยังโชว์พันธุ์ข้าวหายาก แต่มีคุณค่าทางอาหารสูง ...
พุธ, 03 ธันวาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป