กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ข้าวหอมนิล

ทั้งหมด 11 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [ข้าวหอมนิล, อ่างทอง, หมู่บ้านแม่ข่าย, วทน., เกษตรและของดี, 30 มค.57, กรมวิทย์]  ...
พฤหัสบดี, 30 มกราคม 2014
2. หมู่บ้านข้าวหอมนิล
(โครงการกระทรวง/โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
Tags: [village, หมู่บ้าน, ข้าวหอม, ข้าวหอมนิล]  ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
... อาทิ ข้าวเหลือง 11 ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวฮาง ข้าวหอมนิล ข้าวสังข์หยดพัทลุง ฯลฯ โดยผลงานทั้งหมดที่นำมาจัดแสดงนั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้น้อมนำพระราชดำริ เป็นต้นแบบ  จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการภายในหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ ...
พุธ, 03 ธันวาคม 2014
... ให้แก่หมู่บ้าน/ ชุมชน ต่างๆ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ยกนิทรรศการต่างๆ อาทิเช่น นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติด้าน วทน. นิทรรศการหมู่บ้านแม่ข่ายของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ที่นำเสนอข้าวหอมนิล, ...
พุธ, 03 ธันวาคม 2014
... ข้าวหอมนิล ข้าวลืมผัว และรู้จักการแปรรูป ที่สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่น่าพอใจ หากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะเข้าไปช่วยเหลือโดยนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยให้สามารถยืดอายุการเก็บให้มีคุณภาพจะเป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายพืชผลเกษตรกรรมอื่นๆ ...
จันทร์, 30 มิถุนายน 2014
... (วศ.) ได้ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยการปลูกข้าว พันธุ์ข้าวหอมนิล โดยนำทัพสื่อมวลชน เยี่ยมชมผลงานและจัดทำรายการเพื่อจัดทำกรอบแนวทางในการนำองค์ความรู้เทคโนโลยีผลงานวิจัยต่าง ๆ เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนได้นำไปใช้ในการประกอบอาชีพให้กับชุมชนหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 30 มกราคม 2014
... อาทิ ใช้คลื่นวิทยุรมไนโตรเจนแทนสารเคมีเพื่อไม่ให้มีสารตกค้าง การแปรรูป เช่น น้ำมันรำข้าวออริซานอลสูง น้ำสลัดไร้ไขมัน เครื่องดื่มให้พลังงานจากข้าวหอมนิล รวมถึงการผลิตเป็นเครื่องสำอางอย่างแป้งพัฟจากแป้งข้าวเจ้า ...
เสาร์, 28 ธันวาคม 2013
... มุสิแดง  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ เยี่ยมชมหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหมู่บ้านข้าวหอมนิล ของกลุ่มสตรีการเกษตรผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวครบวงจรจากข้าวหอมนิล ...
พฤหัสบดี, 21 เมษายน 2011
... (3) บ้านซึ่งเป็นแล็ปในสวนธรรมชาติ มีผลงานวิจัยของ วศ. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากข้าวหอมนิล  น้ำยาล้างงานจากสมุนไพร ภาชนะเซรามิก  วัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติ  วัสดุสัมผัสอาหารจากธรรมชาติถึงปัจจุบัน ...
เสาร์, 21 สิงหาคม 2010
... พิฤทธิ์บูรณะ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และนายวิศว ศะศิสมิต  ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ตรวจเยี่ยมโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมู่บ้านข้าวหอมนิล  ณ วัดขุมทอง หมู่ที่ 6 บ้านขุมทอง ต.ไผ่จำศีล ...
พุธ, 14 กรกฏาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป