กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ข้าวสาลี

ทั้งหมด 5 ข้อมูลที่พบ

1. หมู่บ้านข้าวสาลี
(โครงการกระทรวง/โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
Tags: [village, rice, หมู่บ้าน, ข้าวสาลี]  ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
     ผลิตภัณฑ์อาหารเช้า (Breakfast Cereal) โดยปกติผลิตจากธัญชาติ ได้แก่ ข้าวสาลี ข้าวโพด ผ่านกระบวนการผลิตโดยใช้เครื่องเอ็กซ์ทรูเดอร์(Extruder) หรือเครื่องทำแห้งแบบลูกกลิ้ง ในกระบวนการผลิตจะแตกต่างกันไป ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
3. หมู่บ้านข้าวสาลี
(โครงการกระทรวง/โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : หมู่บ้านข้าวสาลี หมู่บ้านผาคับ ต. บ่อเกลือใต้ อ. บ่อเกลือ จ. น่าน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ข้อมูลพื้นฐาน หมู่บ้านผาคับ ต. บ่อเกลือใต้ ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
... ได้แก่ ข้าวสาลี มะเขือเทศพันธุ์สแน็กสลิม (มะเขือเทศพันธุ์ใหม่ รสชาติดี  เหมาะสำหรับรับประทานผลสด) ซึ่งสามารถสร้างรายได้ปีละประมาณ 100,000 บาท และส่งเสริมให้มีการเพาะเห็ด เพื่อเสริมรายได้อีกทางหนึ่ง ...
จันทร์, 12 ตุลาคม 2009
... มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กรมปศุสัตว์  กรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้  สนับสนุนการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวไร่  เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนข้าว  พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวสาลี  ...
พฤหัสบดี, 24 กันยายน 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป