กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ข้าราชการ

ทั้งหมด 63 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 7
Tags: [ข้าราชการดีเด่น, วันข้าราชการพลเรือน]  ...
พุธ, 01 เมษายน 2015
Tags: [ข้าราชการ]  ...
อังคาร, 03 กุมภาพันธ์ 2015
Tags: [รุ่นที่ 4, ฝึกอบมข้าราชการบรรจุใหม่, 17-28 มีนาคม 2557]  ...
อังคาร, 01 เมษายน 2014
4. พิธีปิดการฝึกอบรม โครงการข้าราชการบรรจุใหม่
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [พิธีปิด, มอบเกีรติบัตร, ข้าราชการใหม่, รอง ปกท.วท., 4 ก.ย. 55]  ...
พุธ, 05 กันยายน 2012
Tags: [ข้าราชการ, อบรม]  ...
พฤหัสบดี, 23 สิงหาคม 2012
Tags: [ข้าราชการ]  ...
จันทร์, 06 มิถุนายน 2011
Tags: [ข้าราชการพลเรือน]  ...
พฤหัสบดี, 07 เมษายน 2011
8. พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [พระบรมราโชวาท, วันข้าราชการพลเรือน]  ...
ศุกร์, 01 เมษายน 2011
9. พิธีมอบวุฒิบัตรข้าราชการบรรจุใหม่ ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [มอบวุฒิบัตร, ข้าราชการบรรจุใหม่, วันที่ 2 ธันวาคม 2553]  ...
พฤหัสบดี, 02 ธันวาคม 2010
10. ก.วิทย์ฯ พัฒนาภาวะผู้นำสู่ความเป็นเลิศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [สัมมนาเชิงปฏิบัติการ, พัฒนาภาวะผู้นำ, รัฐมนตรี, ข้าราชการ, กระทรวงวิทยาศาสตร์, กรุงเทพ]  ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป