กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ข้อมูล

ทั้งหมด 117 ข้อมูลที่พบ

หน้า 10 จาก 12
... Stop Service เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้รับบริการ ที่ต้องการเช็คข้อมูลต่างๆแบบครบวงจร โดยสามารถเข้าเว็บไซต์ onestop.most.go.th ที่จัดทำขึ้นเพื่อรองรับงานบริการดังกล่าว  ผู้เข้ารับบริการสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ...
อาทิตย์, 03 กรกฏาคม 2016
... ตัวกลับด้านแบบกระจก หรือกลับบนลงล่าง เขียนลายมือยุ่งเหยิง ไม่สามารถจะอ่านได้ ซึ่งเกิดจากการบกพร่องในสมองที่ไม่สามารถจะแปรผลข้อมูลได้เหมือนคนปกติ ซึ่งปัจจุบันไม่สามารถรักษาด้วยวิธีการทางการแพทย์ จึงต้องใช้เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ช่วยการเขียนสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2016
... 20.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  บริษัท อินทิเกรเต็ดคอมมูนิเคชั่น จำกัด โทร. 0 2354 3588 www.incom.co.th หรือคุณอุษณีย์ ถาวรกาญจน์  โทร.081 984 5500 Email: usanee@incom.co.th ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2016
94. ความสำเร็จ “Startup Thailand 2016” พร้อมลุยระดับภูมิภาค
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...    ติดตาม ข้อมูลการจัดงาน “Startup Thailand 2016” 3 ภูมิภาค สอบถาม ได้ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โทรศัพท์ 02-017-5555 หรือ call center 1313   ข่าวโดย : นางสาวนฤมล รัตนสุวรรณ์ ...
พุธ, 29 มิถุนายน 2016
... ทำให้ไม่มีการบันทึกวิธีการรักษา การใช้ยา ผลการรักษาอย่างเป็นระบบ จึงขาดข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ พัฒนาปรับปรุงให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง การมีโรพยาบาลการแพทย์แผนไทย จึงเป็นการสร้างความการยอมรับระบบการแพทย์แผนไทยต่อสังคม ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
... ดังนั้นสิ่งสำคัญในการดูแลสุขภาพคนวัยนี้คือจะต้องให้เป็นผู้สูงวัยที่สุขภาพดีและแข็งแรง  ซึ่งสังคมไทยเรามีจุดแข็งจากองค์ความรู้ดั้งเดิมในเรื่อง “ยาอายุวัฒนะ” มีข้อมูลสนับสนุนมากมายเกี่ยวกับสมุนไพรที่ป้องกันการเสื่อมของร่างกาย  ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
... ซึ่งการพัฒนาระบบเครือข่ายนี้สามารถผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการเชื่อมต่อข้อมูลและต้นแบบบริการทางการแพทย์ในระดับภูมิภาค                  นายแพทย์สุพรรณ ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
98. ...หนีไม่พ้น...
(ศูนย์บริการข้อมูลตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ/พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ / บทความ)
   บทความเรื่อง ...หนีไม่พ้น... สุกัญญา วงศ์รัตนตรัย นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ___________________________________________________________ ...
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
99. อยากรู้แบบแปลนก่อสร้างอาคาร
(ศูนย์บริการข้อมูลตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ/พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ / บทความ)
บทความเรื่อง อยากรู้แบบแปลนก่อสร้างอาคาร ยุพาพร เสรีวิวัฒนา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ___________________________________________________________ ...
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
100. หน่วยงานของรัฐอุทรณ์ได้หรือไม่
(ศูนย์บริการข้อมูลตาม พรบ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ/พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ / บทความ)
  บทความเรื่อง หน่วยงานของรัฐอุทรณ์ได้หรือไม่ ยุพาพร เสรีวิวัฒนา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ___________________________________________________________ ...
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป