กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ข้อมูล

ทั้งหมด 117 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 12
...          ข้อมูลโดย : นางสาวชัชชลัยย์ รัตนสาธิตสกุล (AIR) สำนักตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ : 02-333-3700 ต่อ 4061 โทรสาร ...
จันทร์, 01 สิงหาคม 2016
62. ชวนกินลม ชมดาว ในหน้าฝนกับ ‘หอดูดาวโคราช’
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และเป็นกล้องที่ทันสมัยที่สุดของประเทศ เพราะสามารถรองรับการเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และเป็นศูนย์กลางการกระจายข้อมูลและทำการถ่ายทอดปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ไปยังโรงเรียนในเขตพื้นที่ได้ด้วย   ...
อาทิตย์, 31 กรกฏาคม 2016
...  (1) การมีมาตรการเฝ้าระวังและแก้ปัญหาหมอกควัน (2) การปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ one map และ (3) การบริหารจัดการน้ำ โดยส่งข้อมูลให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการรวบรวมข้อมูลประเด็นนี้ ...
เสาร์, 30 กรกฏาคม 2016
... นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผู้ตรวจราชการ เป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ข้อมูลคำสั่งตามไฟล์แนบ คลิ๊กที่นี่       กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ...
พฤหัสบดี, 28 กรกฏาคม 2016
65. เครื่องทดสอบหาค่าความอ่อนตัวของยาง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 87 ของผลผลิตยางทั้งหมด) จากข้อมูลดังกล่าว จะเห็นได้ว่ายางธรรมชาติจัดเป็นทรัพยากรที่สำคัญทรัพยากรหนึ่งของประเทศ ที่สามารถทำรายได้อย่างยั่งยืน ทั้งการส่งออกยางดิบ ผลิตภัณฑ์ยาง ไม้ยาง และผลิตภัณฑ์จากไม้ยาง ...
พฤหัสบดี, 28 กรกฏาคม 2016
... วิจัยให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในอนาคต อันเป็นการขับเคลื่อนเทคโนโลยีนิวเคลียร์ไทยให้ทัดเทียมระดับโลกต่อไป” ดร.พรเทพ กล่าวสรุป     ข้อมูลเพิ่มเติมที่ นางสาวปณิธา รื่นบรรเทิง ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
...  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โทร. 0 – 2017 5555 โทรสาร 0 – 2017 5566 เว็บไซต์: www.nia.or.th อีเมล์: info@nia.or.th และสื่อประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสิน ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
... และรวบรวมข้อมูลความต้องการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในทุกภาคส่วน ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญและประโยชน์ของระบบมาตรวิทยาต่อการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องตามแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติในเรื่องของการสนับสนุนพลังงานทดแทนของรัฐบาล ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
... สชวท. เพิ่มขึ้น       สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 26 กรกฏาคม 2016
...                ผู้เชี่ยวชาญจากญี่ปุ่นได้แสดงข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการขับเคลื่อนของอุตสาหกรรมเป้าหมายดังกล่าวของประเทสชั้นนำของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศยุโรป ...
อังคาร, 26 กรกฏาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป