กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ข้อมูลหน่วยงาน

ทั้งหมด 71 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 8
21. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ แผนปฏิบัติราชการประจำปี
(นโยบายและยุทธศาสตร์/นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2554)
Tags: [แผนปฏิบัติราชการ, นโยบาย, ยุทธศาสตร์, ข้อมูลหน่วยงาน]  ...
อังคาร, 22 กันยายน 2009
22. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
(นโยบายและยุทธศาสตร์/นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2554)
Tags: [นโยบาย, ยุทธศาสตร์, กัลยา โสภณพนิช, คณะรัฐมนตรี, นายกรัฐมนตรี, ข้อมูลหน่วยงาน]  ...
อังคาร, 22 กันยายน 2009
Tags: [นโยบาย, ยุทธศาสตร์, อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, คณะรัฐมนตรี, นายกรัฐมนตรี, ข้อมูลหน่วยงาน]  ...
อังคาร, 22 กันยายน 2009
24. คำแถลงนโยบาย ของคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
(นโยบายและยุทธศาสตร์/นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2554)
Tags: [นโยบาย, ยุทธศาสตร์, อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, คณะรัฐมนตรี, นายกรัฐมนตรี, ข้อมูลหน่วยงาน]  ...
อังคาร, 22 กันยายน 2009
25. ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในอดีต
(ข้อมูลหน่วยงาน/คณะผู้บริหารในอดีต)
Tags: [ข้อมูลหน่วยงาน, ปลัดกระทรวง, อดีต]  ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
26. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในอดีต
(ข้อมูลหน่วยงาน/คณะผู้บริหารในอดีต)
Tags: [ข้อมูลหน่วยงาน, รัฐมนตรี, อดีต]  ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
27. โครงสร้างหน่วยงาน
(ข้อมูลหน่วยงาน/แนะนำกระทรวง)
Tags: [โครงสร้างหน่วยงาน, ข้อมูลหน่วยงาน]  ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
28. หน้าที่ความรับผิดชอบ
(ข้อมูลหน่วยงาน/แนะนำกระทรวง)
Tags: [หน้าที่ความรับผิดชอบ, ข้อมูลหน่วยงาน]  ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
29. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
(ข้อมูลหน่วยงาน/แนะนำกระทรวง)
Tags: [วิสัยทัศน์, พันธกิจ, ค่านิยม, ข้อมูลหน่วยงาน, นโยบาย, ยุทธศาสตร์]  ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
30. เครื่องหมายราชการ
(ข้อมูลหน่วยงาน/แนะนำกระทรวง)
Tags: [ตรา, สัญลักษณ์, เครื่องหมายราชการ, logo, โลโก้, ข้อมูลหน่วยงาน]  ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป