กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ข้อมูลดาวเทียม THEOS

ทั้งหมด 7 ข้อมูลที่พบ

1. การบริการข้อมูลดาวเทียม THEOS แก่ผู้ใช้ในประเทศ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 52, ผลงานเด่น, ข้อมูลดาวเทียม THEOS]  ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2010
ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล           อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร (The Sirindhorn International Environmental Park) เป็นหน่วยงานที่มีแนวทางในการดำเนินการตามแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจ ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
3. การบริการข้อมูลดาวเทียม THEOS แก่ผู้ใช้ในประเทศ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน)
     นับตั้งแต่ดาวเทียม THEOS ซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของไทย ขึ้นสู่วงโคจรเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นมา สทอภ. ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการให้บริการข้อมูลจากดาวเทียม ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2010
4. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงเปิดสถานีควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม THEOS
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสน)
... ภาพจากดาวเทียม THEOS บริเวณอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขนาด  5 เมตร × 5 เมตร, ภาพจากดาวเทียม THEOS บริเวณต่างๆที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก, การประยุกต์ข้อมูลดาวเทียม THEOS  ด้านการเกษตร ป่าไม้ ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
5. พิธีเปิด Imagineering Center สทอภ.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
         ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์  และเทคโนโลยี  เป็นประธานพิธีเปิด Imagineering  Center  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ...
พุธ, 27 มกราคม 2010
... ภาพจากดาวเทียม THEOS บริเวณต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก  การประยุกต์ข้อมูลดาวเทียม THEOS ด้านการเกษตร ป่าไม้ การจัดการทรัพยากรน้ำ  ตลอดจนภัยพิบัติ และในเวลา 11.15-11.30 น. เสด็จฯ ทอดพระเนตรการควบคุมและรับสัญญาณดาวเทียม ...
พุธ, 21 ตุลาคม 2009
7. การเปิดตัวการบริการข้อมูลดาวเทียม THEOS
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  แถลงข่าว  “การเปิดตัวการบริการข้อมูลดาวเทียม THEOS” วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2552 เวลา 10.00-12.30 น.   ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป