กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ข้อต่อ

ทั้งหมด 31 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 4
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, ข้อต่อ]  ...
อังคาร, 16 ธันวาคม 2014
... กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ทำหน้าที่เป็นข้อต่อเชื่อมทั้งมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐให้สามารถเข้าไปทำงานร่วมกับภาคเอกชนได้ ด้านสตาร์ทอัพกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีแผนที่จะเนรมิตพื้นที่ส่วนหนึ่งของสยามสแควร์ ...
จันทร์, 01 สิงหาคม 2016
... Physical Interface ในรูปแบบใหม่ให้กับเครื่องออกกำลังกายที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถเพลิด เพลินกับ content คู่ขนานกับการออกกำลังกาย แต่ในขณะเดียวกันระบบกล้ามเนื้อ ข้อต่อ และเส้นเอ็นของร่างกายจะทำการตอบสนองโดยอัตโนมัติต่อเครื่องออกกำลังกาย ...
จันทร์, 20 มิถุนายน 2016
... โดยในวันเดียวกัน TCELS ได้ลงนามความร่วมมือกับบริษัท EXPARA ซึ่งเป็นบริษัทให้คำปรึกษาด้านการจัดตั้ง สตาร์ทอัพ ที่มีชื่อเสียงในระดับโลก ความร่วมมือครั้งนี้เป็นจังหวะก้าวที่สำคัญ ในการที่เป็นข้อต่อด้านชีวิวิทยาศาสตร์ฯ ...
ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2016
ผู้ให้สัมภาษณ์ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 ธันวาคม 2558  
จันทร์, 25 มกราคม 2016
... เรามีปลายทางเดียวกัน คือต้องการนำพาประเทศไทยให้หลุดพ้นจากกับดักกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลาง สู่ประเทศที่มีรายได้สูงที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งทุกฝ่ายต้องช่วยกันทำอย่างเต็มกำลัง เพราะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นข้อต่อของภาคเศรษฐกิจ ...
เสาร์, 23 มกราคม 2016
           ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) แถลงผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในรอบ 1 ปีว่า ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
ศุกร์, 25 ธันวาคม 2015
        ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวถึงผลงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในรอบ 12 เดือนว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เร่งดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ...
พุธ, 23 ธันวาคม 2015
... รวมทั้งมีความพร้อมด้านบุคลากรในการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และช่วยเหลือให้ภาคอุตสาหกรรมมีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปใช้เพิ่มผลิตภาพ คุณภาพ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งเป็นข้อต่อสำคัญที่ทำให้เกิดความเชื่อมโยงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ ...
จันทร์, 14 ธันวาคม 2015
10. Clipping วท ประจำวันที่ 29 กันยายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ผู้จัดการรายวัน 1 คอลัมน์ GREEN VISON บทบาทกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯข้อต่อการใช้ ...
พุธ, 30 กันยายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป