กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ข้อตกลง

ทั้งหมด 56 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
... ได้มาร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ด้วย          ดร. ณรงค์ฯ กล่าวเสริมว่า สำหรับความร่วมมือในการวิจัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม จะมีหน่วยประสานงานร่วมตั้งอยู่ที่อาคารกลุ่มนวัตกรรม ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
... กล่าวว่า ในปี ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ปส. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการตรวจสอบการนำเข้า - ส่งออกวัสดุกัมมันตรังสี (Radiation Gate Monitor) กับกรมศุลกากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกัน เฝ้าระวังและป้องกันการลักลอบนำเข้าส่งออกวัสดุกัมมันตรังสีและวัสดุนิวเคลียร์ ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
33. ฝันจะเป็นวิศวกรอวกาศ…โอกาสของเด็กไทยมาถึงแล้ว
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... - STEM) จึงได้หารือถึงความร่วมมือทวิภาคีเกี่ยวกับเรื่องนี้ในอนาคตและการร่วมกันจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคด้านสะเต็มศึกษาในปี พ.ศ. 2559 รวมทั้งรัฐบาลของทั้ง 2 ประเทศได้ให้คำมั่นต่อพันธสัญญาที่มีต่อกันภายใต้ข้อตกลงหุ้นส่วนเชิงสร้างสรรค์ ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
34. Clipping วท ประจำวัน 16 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สยามรัฐ 6 ภาพข่าว พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU)      ...
อังคาร, 16 กุมภาพันธ์ 2016
... เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ลงไปในพื้นที่นั้น  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) อาศัยกลไกความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง “การพัฒนาจังหวัด ด้วยวิทยาศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2016
... ยกระดับอุตสาหกรรมไทยอย่างก้าวกระโดด ด้วยการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) เรื่อง "ก้าวกระโดดประเทศไทย (Thailand Spring Up) ยกระดับเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ลดการใช้พลังงาน และเพิ่มมูลค่าของกากอุตสาหกรรมให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม" ...
ศุกร์, 05 กุมภาพันธ์ 2016
... Atomic Energy Agency) มีสมาชิก 161 ประเทศ, สภาความร่วมมือทางด้านนิวเคลียร์ในภูมิภาคเอเชีย (FNCA : Forum for Nuclear Cooperation) มีสมาชิก 12 ประเทศ และ ข้อตกลงความร่วมมือระดับ ภูมิภาคเพื่อการวิจัย พัฒนาและการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในเอเชีย ...
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2016
... และศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและการถ่ายถอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างกัน         ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   ...
อังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2016
ผู้ให้สัมภาษณ์ ดร.จรัญ ยะผา ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) 28 พฤศจิกายน 2558
จันทร์, 25 มกราคม 2016
... University) ในการสานต่อการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัททัศ โฮลดิ้ง กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ที่ลงนามไปเมื่อกลางเดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ไทยเป็นผู้นำในการพัฒนาผู้ประกอบการและบริษัทสตาร์ทอัพ ...
เสาร์, 16 มกราคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป