กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ขั้นตอน

ทั้งหมด 55 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
31. Clipping วท ประจำวันที่ 26 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ซื้อยางกร่อยขั้นตอนมาก'ป้อม'ยันช่วยแก้ไขจนจบ     มติชน 2  ...
อังคาร, 26 มกราคม 2016
... สังคม สิ่งแวดล้อมและการเมือง หากมีความคิดที่แตกต่างต้องหาจุดร่วม ใช้เหตุใช้ผลแบบกระบวนการคิดที่มีขั้นตอนระเบียบแบบแผนของวิทยาศาสตร์ และต้องวางรากฐานอนาคตให้กับคนรุ่นหลังต่อไป” ดร.พิเชฐ กล่าวสรุป ...
เสาร์, 23 มกราคม 2016
...  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดด้วยวิธีเป่าลมหายใจในการให้ผลการตรวจวัดที่มีความถูกต้องตลอดรอบระยะเวลาการสอบเทียบ รวมถึง สร้างความเข้าใจให้แก่ตำรวจหรือผู้ใช้งานในเรื่องของขั้นตอนการบำรุงรักษา ...
อังคาร, 29 ธันวาคม 2015
... Service บริการทดสอบ-สอบเทียบแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ช่วยเอกชนยกระดับมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม ประหยัดเวลา-ลดโชว์ขั้นตอนการติดต่อผ่านช่องทางรับบริการผ่านเว็บไซต์ onestop.most.go.th และสายด่วน 1313 หรือการให้บริการด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศไทย ...
ศุกร์, 25 ธันวาคม 2015
... ทุกภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจเอกชนด้วย ที่อยู่เบื้องหลัง ทำให้กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในทุกขั้นตอน ทุกพื้นที่ ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีสู่ศักราชใหม่  แสดงความพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ ...
จันทร์, 14 ธันวาคม 2015
36. วว. จัดกิจกรรม “Soil For Life” ในงานมหกรรมวิทย์ 58
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวมหกรรมวิทยาศาสตร์2558)
... โดยกิจกรรม “Soil For Life” ที่ วว. จัดขึ้นในงานดังกล่าว ประกอบด้วย 6 ฐานกิจกรรม คือ การวิเคราะห์ดินและปุ๋ย   เพื่อลดขั้นตอนในกระบวนการผลิต และลดต้นทุนในการดำเนินการ เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง   ...
ศุกร์, 20 พฤศจิกายน 2015
... OTOP ด้วย วทน. โดยเริ่มจากขั้นตอนการคัดแยก คัดกรองประเภทสินค้า OTOP สำรวจ วิเคราะห์เพื่อทำเป็นฐานข้อมูล ที่จะส่งต่อให้เครือข่าย เช่น อาจารย์ มหาวิทยาลัยในเครือข่ายสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 19 พฤศจิกายน 2015
38. วศ./ก.วิทย์ฯ พร้อมโชว์ผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม ในงานมหกรรมวิทย์ฯ ปี 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวมหกรรมวิทยาศาสตร์2558)
...  เพื่อให้เวลาในการจัดเรียงโครงสร้างของแก้วจากของเหลวเป็นของแข็ง การอบแก้วจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญ ทำให้แก้วมีความแข็งแรงมีความเสถียรไปตลอด  อย่างไรก็ตามแก้วยังคงมีความเครียดตกค้างหลงเหลืออยู่ไม่มากก็น้อย ...
พฤหัสบดี, 19 พฤศจิกายน 2015
... อาจทำเป็นขั้นตอนที่ชัดเจน ที่ครูอื่นๆ สามารถนำไปใช้ทดลองแล้วสามารถใช้ได้จริง ต้องไม่ใช้หลักการเพื่อนำไปขยายผลเพราะจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ยากในสังคมไทยที่มีขนาดใหญ่” ดร.พิเชฐ กล่าว     ...
ศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2015
... การอบแก้วจึงเป็นขั้นตอนที่สำคัญ ทำให้แก้วมีความแข็งแรงมีความเสถียรไปตลอด  อย่างไรก็ตามแก้วยังคงมีความเครียดตกค้างหลงเหลืออยู่ไม่มากก็น้อย ความเครียดตกค้างในเนื้อแก้ว เป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป