กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ขั้นตอน

ทั้งหมด 55 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
...       ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และเข้าใจในวิธีการ ขั้นตอน และรายละเอียด การตรวจวัดควันดำ – ระดับเสียงจากรถยนต์ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำ รวมถึงสร้างจิตสำนึกให้กับผู้เข้ารับการอบรม ...
พฤหัสบดี, 03 มีนาคม 2016
... ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยทั้ง 47 รายการ โดยผ่านขั้นตอนการการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมจากคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ  เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2559 ด้วยคุณสมบัติที่มีความสามารถสอบกลับได้ ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
... โดย สทน. ในฐานะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อการทำหมันแมลง พร้อมสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ และห้องปฏิบัติการฉายรังสี เพื่อฉายรังสียุงลาย และร่วมทดสอบในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้สามารถผลิตยุงลายที่เป็นหมันให้เพียงพอ ...
จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2016
... โครงสร้างการบริหารจัดการ เกณฑ์การพิจารณาและขั้นตอนการขอรับสิทธิประโยชน์  กลยุทธ์การดึงบริษัททำวิจัยต่างประเทศเข้ามาในฟู้ดอินโนโพลิสเพื่อเป็นแม่เหล็กให้เอกชนรายอื่นเข้ามาร่วมทำวิจัยและนวัตกรรมมากขึ้น ...
จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2016
... กล่าวต่อว่า รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ให้ความสนใจในองค์ความรู้ที่สะสมมาตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปี โดยใช้เวลาพูดคุยและซักถามกับนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยตลอดการเยี่ยมชม ศวพก. อย่างละเอียด ทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเพาะเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ในอาคารที่ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ ...
เสาร์, 13 กุมภาพันธ์ 2016
 
อังคาร, 09 กุมภาพันธ์ 2016
27. วท.พร้อมทำหมันยุงลาย หวังลดปริมาณมฤตยูร้ายนำโรคสู่คน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เพื่อการทำหมันแมลง พร้อมสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ และห้องปฏิบัติการการฉายรังสี เพื่อฉายรังสียุงลาย และร่วมทดสอบในขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้สามารถผลิตยุงลายที่เป็นหมันให้เพียงพอ ต่อการลดยุงลายในธรรมชาติ และทำให้การเกิดโรคที่ยุงลายเป็นพาหะลดลง ...
จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2016
... เพราะเราจะต้องจัดทำระบบประชาธิปไตยของเรา ให้สอดคล้องกับวิถีไทย แต่จะทำยังไงให้ไปว่ากันมา วันนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษารัฐธรรมนูญร่างที่ 1 อยู่ เราจะต้องระมัดระวังไม่เปิดทางให้ใครหรือผู้ใดเข้าเป็นรัฐบาลที่ไม่มีธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศ ...
จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2016
... ด้วยขั้นตอนการดำเนินการ  ที่สั้น ลดเวลาในการเจรจา ด้วยค่าธรรมเนียมที่เท่ากันในทุกรายการ ซึ่งโครงการนี้ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 ปีนี้นับว่าเป็นครั้งที่ 3 แล้ว โดยทุกรอบของการเปิดตัวโครงการมีเทคโนโลยีที่เข้าร่วมมากขึ้นทุกครั้ง ...
พุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2016
30. มว. จับมือ PTB NMIJ ดันเวิร์คช็อปพัฒนามาตรวิทยาเอเชีย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ตลอดจนได้ทดลองทำแผนปฏิบัติการตัวอย่าง โดยได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญจาก มว. PTB และ NMIJ ที่เป็นประโยชน์มากๆในเรื่องของขั้นตอนการเปรียบเทียบผลการวัดที่ถูกต้อง ซึ่งเราคิดว่าต้องการพัฒนาห้องปฏิบัติการของเราให้ดียิ่งขึ้นโดยนำความรู้นี้ไปปรับใช้ ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป