กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ขั้นตอน

ทั้งหมด 55 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
... เศรษฐกิจและสังคมของชาติ โดยยกประเด็นของคุณภาพอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติงาน เพื่อดูขั้นตอนการทำงานภายใต้กิจกรรม MSTQ ของอุตสาหกรรมด้านอาหาร อาทิ การผลิตวัสดุอ้างอิงรับรอง สำหรับตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหารทะเลเพื่อการส่งออกตรวจเชื้อและการฉายรังสีเพื่อการปลอดเชื้อในสินค้าเพื่อการส่งออก ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
12. วท.ยก NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เศรษฐกิจและสังคมของชาติ โดยยกประเด็นของคุณภาพอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมทั้งเยี่ยมชมหน่วยงาน เพื่อดูขั้นตอนการทำงานภายใต้กิจกรรม MSTQ ของอุตสาหกรรมด้านอาหาร อาทิ การผลิตวัสดุอ้างอิงรับรอง สำหรับตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหารทะเลเพื่อการส่งออก ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... เศรษฐกิจและสังคมของชาติ โดยยกประเด็นของคุณภาพอุตสาหกรรมอาหาร พร้อมทั้งเยี่ยมชมหน่วยงาน เพื่อดูขั้นตอนการทำงานภายใต้กิจกรรม MSTQ ของอุตสาหกรรมด้านอาหาร     ...
พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2016
14. วท.ยก NQI/MSTQ พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... พร้อมทั้งเยี่ยมชมหน่วยงาน เพื่อดูขั้นตอนการทำงานภายใต้กิจกรรม MSTQ ของอุตสาหกรรมด้านอาหาร อาทิ การผลิตวัสดุอ้างอิงรับรอง สำหรับตรวจวัดสารปนเปื้อนในอาหารทะเลเพื่อการส่งออก โดย มว., การเยี่ยมชมศูนย์ฉายรังสีในส่วนงานห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อและการฉายรังสีเพื่อการปลอดเชื้อในสินค้าเพื่อการส่งออก ...
พุธ, 25 พฤษภาคม 2016
... แล้วนำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือกนักศึกษา 3 คน และครูสอนฟิสิกส์ 3 คน ในขั้นตอนสุดท้าย เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ CERN Summer Student Program  ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... ทั้งในบริเวณกล่องอุปกรณ์ดังกล่าวและพื้นที่บริเวณโดยรอบ และขณะนี้ ปส. ได้นำอุปกรณ์ดังกล่าวกลับมาไว้ ปส. เรียบร้อยแล้วเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนในลำดับต่อไป    ...
ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2016
17. รมว.วิทย์ฯ ย้ำสารอิริเดียม-192 ที่พบซอยพหล 24 ไม่อันตราย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ทั้งนี้ ปส. ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนตามมาตรฐานสากลอย่างครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตามในลำดับถัดไป กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปรากฏของอุปกรณ์ดังกล่าวในพื้นที่ต่อไป ...
พฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2016
...        ในส่วนของขั้นตอนในการสมัครงาน Startup Thailand Job Fest ง่ายนิดเดียว เพียงแค่ 1. ไปที่โซน Side Walk Café ภายในงาน Startup Thailand 2.สแกน QR Code บนผนังกว่า ...
อาทิตย์, 01 พฤษภาคม 2016
... เพื่อร่วมพิจารณาและได้นำความขึ้นกราบบังคม ทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ให้ทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือกผู้แทนเป็น ขั้นตอนสุดท้าย          นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากร ...
ศุกร์, 08 เมษายน 2016
... ด้วยเหตุนี้ ปส. โดยศูนย์เฝ้าระวังเตรียมความพร้อมและระงับเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี จึงมีภารกิจในการอบรมและฝึกซ้อม การเตรียมความพร้อมในการโต้ตอบและปฏิบัติการต่อเหตุฉุกเฉินทางรังสี รวมทั้งกำหนดแนวทางขั้นตอนการดำเนินการที่ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุขึ้น ...
จันทร์, 28 มีนาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป