กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ขนาดเล็ก

ทั้งหมด 55 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
... ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และสหกรณ์การเกษตรผักไห่ จำกัด และเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ที่ทาง สวทช. โดย ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ...
พฤหัสบดี, 08 ตุลาคม 2015
52. Clipping วท ประจำวันที่ 7 ตุลาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน (กรอบเช้า/บ่าย) 5 "รากเทียมขนาดเล็ก" ...
พุธ, 07 ตุลาคม 2015
... ล้านราย พบว่ากว่า 99.5% เป็นวิสาหกิจขนาดเล็ก ขณะที่วิสาหกิจขนาดกลาง มีเพียง 12,812 ราย หรือ 0.5% ที่เป็นกิจการที่มีศักยภาพต่อจีดีพี ดังนั้น การจะพัฒนาเศรษฐกิจสำคัญต้องพัฒนาให้เอสเอ็มอีเติบโตจากขนาดเล็กเป็นขนาดกลาง ...
จันทร์, 05 ตุลาคม 2015
... 2558 ได้แก่ “รากเทียมขนาดเล็กสำหรับช่วยยึดฟันเทียมแบบถอดได้” จากบริษัท พีดับบลิว พลัส จำกัด มีขนาดเล็กเพียง 2.75-3.00 มิลลิเมตร แผลจึงเล็ก หายเร็ว ยึดกับกระดูกได้ดี โดยได้รับมาตรฐานการผลิต ...
จันทร์, 05 ตุลาคม 2015
... 72 ชิ้นจาก 82 ชิ้น โดยปี 2559 ตั้งเป้าใช้งบประมาณเพียง 5 ล้านบาทแต่จะก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้ถึง 960 ราย      • ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป