กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ขนาดเล็ก

ทั้งหมด 55 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
11. Clipping วท ประจำวันที่ 15 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ผู้จัดการรายวัน 3 เผยผลศึกษายายยนไฟฟ้าขนาดเล็กเร่งผลักดันการผลิต-การใช้ ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
... หรืออนุภาคของแร่ขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอวกาศ ซึ่งได้ร่วมกับองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา หรือ NASA ในการศึกษาหาองค์ประกอบของฝุ่นเหล่านั้น แน่นอนว่าเราไม่สามารถเก็บตัวอย่างฝุ่นจากอวกาศมาวัดได้ ...
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2016
... โดยจะมอบสิทธิให้กับวิศวกรและนักวิชาชีพถึง 100,000 คน ทั้งจากองค์กรขนาดเล็กและใหญ่ ในการใช้ระบบ 3 มิติของออโต้เดสก์ ไม่ว่าจะเป็นระบบการออกแบบ การผลิต การจำลองสถานการณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการงานร่วมกัน ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
14. Clipping วท ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สยามธุรกิจ 21 ไทยจะเป็นผู้ผลิตมอ'ไซค์ไฟฟ้าขนาดเล็ก     ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016
... ซึ่งแขนกลนี้จะอยู่ที่ด้านหลังของรถแทรกเตอร์ขนาดเล็ก ที่มีขนาดของเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 30 แรงม้า เคลื่อนที่ด้วยการใช้ระบบไฮดรอลิกส์ในการขับเคลื่อน (ปั้มไฮดรอลิกส์จะต่อโดยตรงเข้ากับเพลาอำนวยกำลังของรถแทรกเตอร์ ...
พุธ, 18 พฤษภาคม 2016
16. ปลายพฤษภา ดาวอังคารสว่างสุกใสใกล้โลกมากที่สุดในรอบ 11 ปี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา เราจะมองเห็นดาวอังคารสุกสว่างส่องประกายสีส้มแดงบนท้องฟ้า ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีความสว่างมาก สังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า หากใช้กล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กก็จะสามารถมองเห็นรายละเอียดบนพื้นผิวดาวอังคารได้ ...
อังคาร, 17 พฤษภาคม 2016
... เปิดเผยว่า “ระบบลำเลียงแสงเทคนิคการอาบรังสีเอกซ์ของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ถือได้ว่าเป็นห้องปฏิบัติการผลิตชิ้นส่วนจุลภาค (Microparts) ที่มีความละเอียดและแม่นยำสูง สร้างด้วยรังสีเอกซ์จากเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน ชิ้นส่วนจุลภาคจะมีขนาดเล็กมากในระดับไมโครเมตรหรือเทียบเท่าเส้นผม ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
18. กระทรวงการคลัง จับมือกระทรวงวิทย์ ออกกฎหมายให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีแก่ธุรกิจเงินร่วมลงทุน และผู้ประกอบการรายใหม่ กระตุ้นการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีตามกลุ่ม 10 คลัสเตอร์เป้าหมายของรัฐบาล หวังพัฒนาตลาดทุนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง                       นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า สำหรับประเทศไทย กลไกธุรกิจเงินร่วมลงทุนได้ถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนุนการเกิดและการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... กล่าวว่า สำหรับประเทศไทย กลไกธุรกิจเงินร่วมลงทุนได้ถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนุนการเกิดและการเติบโตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ตั้งแต่ปี 2545 โดยการออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ...
พุธ, 04 พฤษภาคม 2016
... (หีบ) น้ำมันปาล์ม ทั้งนี้ ได้มีการเสนอกรอบความร่วมมือในการพัฒนาระบบวัดเปอร์เซ็นต์น้ำมันในผลปาล์มระหว่างเกษตรกรและผู้รับซื้อ (โรงงานสกัด/ลานเท) และการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรสกัดน้ำมันปาล์มที่มีอยู่ให้มีความเหมาะสมกับโรงงานขนาดเล็ก ...
อังคาร, 26 เมษายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป