กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ขนาดเล็ก

ทั้งหมด 55 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
1. เทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนจุลภาคด้วยแสงซินโครตรอน
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีอื่น ๆ)
Tags: [รวมเทคโนโลยี, เทคโนโลยีอื่นๆ, X-Ray Lithography, แสงซินโครตรอน, ผลิตมอเตอร์ขนาดเล็ก, ผลิตชิ้นส่วนนาฬิกา, ผลิตเลนส์กล้องถ่ายรูป, Airbag Sensor]  ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
2. โครงการออกแบบและพัฒนาต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าขนาดเล็ก
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี, ผลงานเด่น, รถโดยสารไฟฟ้า, รถโดยสารขนาดเล็ก]  ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
3. ระบบโทรมาตรขนาดเล็กตรวจวัดระดับน้ำและสภาพอากาศอัตโนมัติ
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร )
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 52, ผลงานเด่น, ระบบโทรมาตรขนาดเล็ก]  ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2010
Tags: [ก.วิทย์ฯ, มทส., อบจ., นครราชสีมา, ต้นแบบ, โรงไฟฟ้า, ชีวมวล, ขนาดเล็ก, ชุมชน]  ...
อังคาร, 08 กันยายน 2009
... ซึ่งสามารถช่วยสืบสวนสอบสวนมาแล้วหลายคดี เช่น คดีงัดแงะในอำเภอจะนะ สามารถลอกลายร่องรอยการงัดแงะที่เกิดจากการใช้เครื่องมือขนาดเล็ก และคดีลอบยิง โดยใช้ยางเทอร์โมพลาสติกลอกลายรูกระสุนปืนจนสามารถรู้ชนิดของกระสุนปืนและวิถีกระสุนได้ ...
พุธ, 13 กรกฏาคม 2016
... สำหรับเครื่องคั่วกาแฟขนาดเล็ก โดยคุณเขมมิกา เชาว์เกษม ได้รับบริการจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                - รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ การเคลือบผิววิสดุด้วยน้ำยากันน้ำยิ่งยวด ...
เสาร์, 09 กรกฏาคม 2016
... how Corporate Ventures are investing” ที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจสำหรับองค์กรใหม่หรือบริษัทขนาดเล็กที่สามารถคิดค้นสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมแปลกใหม่ได้ พร้อมการนำเสนอแนวโน้มและมุมมองในการรับเทคโนโลยีใหม่และการลงทุนร่วมของ ...
ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
... มีทุนจดทะเบียนเกิน 200 ล้านบาท กลุ่มที่ 2 ธุรกิจขนาดกลาง ทุนจดทะเบียนเกิน 50 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท และกลุ่มขนาดเล็กมีจำนวนน้อย คือ กลุ่มธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียนต่ำกว่า 50 ล้านบาท  โดยมีประเภทอุตสาหกรรมเรียงลำดับจากมากไปน้อย ...
พุธ, 06 กรกฏาคม 2016
... เป็นชุดที่ออกแบบมาเป็นชุดสนามที่มีขนาดเล็ก น้ำหนักไม่มาก สามารถจัดวางและเคลื่อนย้ายได้สะดวก และยังมีทั้งแบบมีท้าวแขนและไม่ท้าวแขนในชุดเดียวกัน รวมทั้งมีที่วางเท้าซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเป็นโต๊ะกาแฟ หรือที่รองเท้าหรือแม้แต่ที่นั่งได้ ...
จันทร์, 20 มิถุนายน 2016
... พ.ศ.  2548 ได้มุ่งเน้นการติดตาม ตรวจสอบและ ประเมินผลโครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาลโดยประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ  ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป