กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ก.พ.

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
11. ประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน สป.วท. ครั้งที่ 1/2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2554 โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ วท. ด้านความเสี่ยงในภาพรวม ดังนี้ จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ ,บุคลากรขาดทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติราชการและมีการโยกย้ายบ่อยครั้ง ...
อังคาร, 01 มีนาคม 2016
12. สดร.ชวนดู 5 ดาวเคราะห์เรียงตัวด้วยตาเปล่า เดือน ม.ค.-ก.พ.นี้
(วีดีโอมัลติมีเดีย/สื่อโทรทัศน์/สื่อออนไลน์)
สดร.ชวนดู 5 ดาวเคราะห์เรียงตัวด้วยตาเปล่า เดือน ม.ค.-ก.พ.นี้ ที่มา : Thai PBS News  ...
จันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2016
13. Clipping วท ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... (จบ)     มติชน (กรอบบ่าย) 1,11 กรุงเทพฯเย็นถึง27ก.พ.ลุ้นหนาวอีกรอบ1-2มี.ค.     ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
... ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยทั้ง 47 รายการ โดยผ่านขั้นตอนการการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานนวัตกรรมจากคณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ  เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2559 ด้วยคุณสมบัติที่มีความสามารถสอบกลับได้ ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
15. Clipping วท ประจำวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน 1,11 กรุงเทพฯเย็นถึง27ก.พ.ลุ้นหนาวอีกรอบ1-2มี.ค.     ...
พฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2016
16. Clipping วท ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  โพสต์ทูเดย์ B16,B15 คนกรุงหนาวอีก 20-22ก.พ.อุณหภูมิลด ...
ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2016
17. Clipping วท ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  4 คอลัมน์ ทันประเด็น สศอ.ถก 19 ก.พ. ทำโรดแมปรับมือสังคมสูงอายุ  โพสต์ทูเดย์  ...
พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2016
18. Clipping วท ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน (กรอบบ่าย) 5 เหนือ-อีสาน-กลางหนาวถึง10ก.พ.     ...
จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2016
19. Clipping วท ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  เหนือ-อีสาน-กลางหนาวถึง10ก.พ.      Bangkok Post 4  ...
จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2016
20. Clipping วท ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คมชัดลึก (กรอบเช้า/บ่าย) 12 'มหกรรมเรียนนอก'ปีที่12 ก.พ.หนุนปั้นคนไทยรับอาเซียน    ...
อังคาร, 22 ธันวาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป