กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา กิจกรรม

ทั้งหมด 97 ข้อมูลที่พบ

หน้า 8 จาก 10
71. Clipping วท ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คอลัมน์ SCIWATCH รับสมัครเยาวชนร่วมกิจกรรม 'จูโน'   กรุงเทพธุรกิจ  ...
อังคาร, 05 กรกฏาคม 2016
72. วว. โชว์ผลงานสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการในงาน SMART SME EXPO 2016
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... มิถุนายน 2559 ซึ่ง ดร.ลักษมี  ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการ วว. พร้อมผู้บริหารได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย กิจกรรมภายในงาน Smart SME Expo 2016 จัดในรูปแบบงานแสดงสุดยอดธุรกิจสร้างยอดขายให้ SME ไทยมากที่สุด ...
อาทิตย์, 03 กรกฏาคม 2016
...  โดยจำลองสถานการณ์การจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่มุ่งเน้นและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการเขียนให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โดยมี นางสาวเสาวณี ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2016
... ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการแสดงบทบาทภารกิจของ สอว. การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการที่รับบริการจากอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคเพื่อเปิดโอกาสทางการตลาด ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2016
... เข้าร่วมงานถึงเกือบ 30,000 คน โดยมีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเจ้าภาพหลัก ในส่วนของ TCELS เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงานดังกล่าว และเดินหน้าผลักดันให้เกิดสตาร์ทอัพด้านชีววิทยาศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยมองเห็นโอกาสและการเติบโตแบบก้าวกระโดดของเทคโนโลยีการแพทย์แห่งอนาคตที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2016
...  เบื้องต้น จะเปิดกิจกรรมตลาดนัดสุขภาพไทยกัมพูชา ให้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการทางการแพทย์ไทย และวิทยาการเวชศาสตร์ป้องกันโดยเฉพาะงานด้านการตรวจพันธุกรรม ที่ศูนย์แสดงสินค้ากัมพูชา ในขณะที่ผู้แทนจากกัมพูชาก็จะเข้าร่วมงาน ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
... ขึ้น ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ของการวางแผนและออกแบบกิจกรรมในพื้นที่ในหลักการที่ว่าการพัฒนาเมืองหรือย่านให้เป็นกลุ่มคลัสเตอร์ของผู้ประกอบธุรกิจนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือ และกลไกลที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยและผู้ดำเนินกิจกรรมในย่าน ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
78. กิจกรรมท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพ (World Biotech Tour Thailand) 18 มิถุนายน 2559
(วีดีโอมัลติมีเดีย/ชีวิตกับวิทยาศาสตร์)
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
... ประเทศไทย ประจำปี 2559” ในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย โดยจะจัดกิจกรรมจนถึงเดือนสิงหาคม 2559 ภายใต้หัวข้อ “โลกแห่งการสื่อสาร” เน้นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารให้กับเด็กปฐมวัยได้เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ของตนเองอย่างสนุกสนานและเข้าใจง่าย  ...
อาทิตย์, 26 มิถุนายน 2016
... ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมเยาวชน “วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางอากาศ”  ตามโครงการ Kids Making Sense เน้นสอนให้เยาวชนรู้จักเก็บข้อมูล ...
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป