กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา กิจกรรม

ทั้งหมด 97 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 10
41. Clipping วท ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  new) 108 10 ภาพข่าว คอลัมน์ SOCIETY NEWS วว.โชว์กิจกรรม ...
อังคาร, 30 สิงหาคม 2016
42. Clipping วท ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ไทยโพสต์ 23 วว.โชว์กิจกรรม'Science @Cuisine'  ...
จันทร์, 29 สิงหาคม 2016
43. Clipping วท ประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  15 คอลัมน์ โซไซตี้ วว.โชว์กิจกรรม 'Science @ Cuisine'    แนวหน้า  ...
จันทร์, 29 สิงหาคม 2016
44. Clipping วท ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ข่าวสด 12 เครือข่ายโครงการเชฟรอนสนุกวิทย์ฯ เดินหน้าจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ...
จันทร์, 22 สิงหาคม 2016
45. Clipping วท ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... เดินหน้าจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย    กรุงเทพธุรกิจ 3  ...
ศุกร์, 19 สิงหาคม 2016
... กล่าวว่า งานสตาร์ทอัพครั้งนี้ถือเป็นการต่อยอดมาจากความสำเร็จของการจัดงานสตาร์ทอัพไทยแลนด์และเป็นการเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของรัฐบาลในการขับเคลื่อนและบ่มเพาะนักรบเศรษฐกิจใหม่ ตลอดจนการสร้างความต่อเนื่องของกิจกรรมดังกล่าวให้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในทางปฎิบัติได้อย่างแท้จริง  ...
ศุกร์, 05 สิงหาคม 2016
... เป็นแหล่งอ้างอิงได้ทางการวัดของประเทศ โดยได้จัดหามาตรฐานในสาขาการวัดด้านต่างๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งานในประเทศและได้ถ่ายทอดค่าความถูกต้องทางการวัดสู่ภาคส่วนต่างๆ ปัจจุบันนโยบายของสถาบันได้มุ่งเน้นการส่งมอบองค์ความรู้ด้านมาตรวิทยาให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรมทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวัน ...
พุธ, 03 สิงหาคม 2016
... รักษาการหัวหน้าฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า (มว.) พร้อมกิจกรรมให้บริการสอบเทียบ DMM โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมใบรายงานผลการสอบเทียบแก่ผู้เข้าร่วมงาน อาทิ Resolution <5.5 digits , Volt Ohm Amps Functions, Calibration ...
พุธ, 03 สิงหาคม 2016
49. งานเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 53 ปี วว. “Food for the Future”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ปลั่งแสงมาศ  ผู้ว่าการ วว. ชี้แจงว่า  ภายในงานเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี53 ปี วว. ประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจและมีบทบาทในการพัฒนาความเข้มแข็งของเศรษฐกิจประเทศ ดังนี้ 1.งานสัมมนานานาชาติด้านนวัตกรรมอาหาร   ...
อังคาร, 02 สิงหาคม 2016
                กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน และผู้ครอบครองวัสดุนิวเคลียร์ ...
อังคาร, 02 สิงหาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป