กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา การแพทย์

ทั้งหมด 78 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 8
... โดยโครงการนี้ได้คัดเลือก 10 อาชีพที่มีบทบาทสำคัญในอนาคต และเป็นที่ต้องการของสังคมไทยประกอบด้วย 1.นักธรณีวิทยาปิโตรเลียม 2.นักคิดค้นยา 3.นักวิทยาศาสตร์การอาหาร 4.วิศวกรชีวการแพทย์ 5.นักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
52. Clipping วท ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...     บ้านเมือง 6 ทีเซลล์จัดประกวดสุดยอดหุ่นยนต์ทางการแพทย์-เพื่อสุขภาพ    ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016
...    ซินโครตรอน เปิดห้องสะอาด (Clean room) สำหรับกระบวนการผลิตโครงสร้างจุลภาค ที่ควบคุมการปนเปื้อนของอนุภาคเป็นพิเศษ รองรับงานวิจัยและพัฒนาจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์ วัสดุศาสตร์ ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
...    3.อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ          4.อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)          และ 5.อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร     ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
55. กระทรวงการคลัง จับมือกระทรวงวิทย์ ออกกฎหมายให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีแก่ธุรกิจเงินร่วมลงทุน และผู้ประกอบการรายใหม่ กระตุ้นการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีตามกลุ่ม 10 คลัสเตอร์เป้าหมายของรัฐบาล หวังพัฒนาตลาดทุนและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...        8. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Bio-chemicals)       9. อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital)      10. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ที่ TCELS ได้ขับเคลื่อนมาอย่างเข้มแข็ง มีผลงานออกสู่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการผลักดันให้เกิดผู้ประกอบสตาร์ทอัพ ในเทคโนโลยีการแพทย์แห่งอนาคต ซึ่งทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ ...
ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2016
... เพื่อเชื่อมโยงให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าใจและเข้าถึงความต้องการของทั้งภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ การแพทย์ สิ่งทอ เป็นต้น เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยี ...
ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2016
... โดยเฉพาะในด้านการแพทย์และสาธารณสุข ผ่านผลงานตีพิมพ์ร่วมและการสนับสนุนทุนวิจัยจาก Health and Medical Research Council (NHMRC) และปัจจุบันความร่วมมือวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์ของไทย ...
พุธ, 27 เมษายน 2016
...             กลุ่มเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพการแพทย์  ...
อังคาร, 26 เมษายน 2016
... ที่อาจจะอยู่ในกรอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (อาหารฟังก์ชั่น อาหารทางการแพทย์ อาหารอินทรีย์ อาหารที่ผลิตขึ้นใหม่ทางนวัตกรรม) หรือการพัฒนากระบวนการและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง  โดยตั้งเป้าหมายจะสนับสนุนผู้ประกอบการ ...
จันทร์, 25 เมษายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป