กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา การส่งออก

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [การส่งออก, ส่งเสริม]  ...
ศุกร์, 02 เมษายน 2010
2. เครื่องทดสอบหาค่าความอ่อนตัวของยาง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
       ปัจจุบันยางธรรมชาติจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย และกลุ่มประเทศอาเซียน ในประเทศไทยมีอัตราการผลิตและการส่งออกอยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศและเป็นอันดับหนึ่งของโลก ...
พฤหัสบดี, 28 กรกฏาคม 2016
... เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน อาทิ การพัฒนาวงการแพทย์ ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมการส่งออก นอกจากนี้ยังมีส่วนในการรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีด้านนิวเคลียร์สามารถพัฒนาต่อยอดได้ตลอดเวลา ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
... ในโมเดล Thailand 1.0 เข้าสู่การทำอุตสาหกรรม และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มากมาย และใช้แรงงานคนในโมเดล Thailand 2.0 ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในโมเดล Thailand 3.0 คือเน้นอุตสาหกรรมหนัก เน้นการส่งออก และการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ...
ศุกร์, 15 กรกฏาคม 2016
... หรือเพิ่มขึ้นเป็น 2.32 เท่า ซึ่งหากประเทศไทยยังคงพึ่งพิงการผลิตในอุตสาหกรรมดั้งเดิมต่อไป เราจะไม่สามารถก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปได้ ดังนั้น การพัฒนาประเทศตามแนวคิด “ประเทศไทย 4.0” จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและมูลค่าการส่งออกของ ...
ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
... หรือเพิ่มขึ้นเป็น 2.32 เท่า ซึ่งหากประเทศไทยยังคงพึ่งพิงการผลิตในอุตสาหกรรมดั้งเดิมต่อไป เราจะไม่สามารถก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางไปได้ ดังนั้น การพัฒนาประเทศตามแนวคิด “ประเทศไทย 4.0” จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและมูลค่าการส่งออกของ ...
พฤหัสบดี, 07 กรกฏาคม 2016
... ผู้ประกอบการโอทอปที่ขึ้นทะเบียนแล้วและต้องการยกระดับดาว และผู้ประกอบการโอทอปที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน และต้องการเพิ่มศักยภาพในการส่งออกนั้น  ดร.พิเชฐ กล่าวว่า ก้าวต่อไปของการทำงานนี้ ...
พุธ, 06 กรกฏาคม 2016
...  สูงสุดเป็นอันดับที่ 12 ของโลก อีกทั้งยังเป็นประเทศผู้ผลิตเครื่องสำอางเป็นอันดับที่ 17  มูลค่าทางการตลาดด้านเครื่องสำอางคิดเป็น 2 แสนห้าหมื่นล้านบาท และมีมูลค่าการส่งออก 1 แสนล้านบาท ด้วยอัตราการเจริญเติบโตมากถึง ...
อังคาร, 05 กรกฏาคม 2016
... (Existing) และ 3.ประกอบการโอทอปที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนและต้องการเพิ่มศักยภาพในการส่งออก (Growth) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า  ตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ...
เสาร์, 18 มิถุนายน 2016
... สหกรณ์ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนโอท็อป 2) ผู้ประกอบการโอท็อปที่ขึ้นทะเบียนแล้วและต้องการยกระดับดาว (Existing) และ         3) ผู้ประกอบการโอท็อปที่เป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน และต้องการเพิ่มศักยภาพในการส่งออก ...
พุธ, 15 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป