กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา การสื่อสารองค์กร

ทั้งหมด 6 ข้อมูลที่พบ

Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, นโยบายการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร, การสื่อสารองค์กร, การประชาสัมพันธ์]  ...
พุธ, 05 พฤศจิกายน 2014
2. รมว.วท. มอบนโยบายการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, วิดีโอ, video, นโยบายการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร, การสื่อสารองค์กร, การประชาสัมพันธ์]  ...
จันทร์, 27 ตุลาคม 2014
...            ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกลุ่มด้านการสื่อสารองค์กร และกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู กล่าวว่า กลุ่มทรู ได้ร่วมสนับสนุนโครงการ FameLab อันสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของบริษัท ...
พุธ, 10 กุมภาพันธ์ 2016
4. สร้างทีม PR..เสริมประสิทธิภาพประชาสัมพันธ์ วท.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และการสื่อสารองค์กร ในภาพรวมของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ อาทิ หลักการเขียนบทพูดประเภทต่างๆ หลักเกณฑ์การใช้ราชาศัพท์ สอดแทรกกิจกรรมละลายพฤติกรรม การมีส่วนร่วมทำงานเป็นทีม   นำไปสู่การร่วมแรงร่วมใจให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน ...
ศุกร์, 27 กุมภาพันธ์ 2015
... “การสื่อสารองค์กรและการประชาสัมพันธ์” พร้อมด้วยนางสาวเสาวนีย์ มุสิแดง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายสมชาย ...
พุธ, 05 พฤศจิกายน 2014
6. รมว.วท. มอบนโยบายการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
รมว.วท. มอบนโยบายการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์ก­ร โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ดำเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สื่อสารองค์ความรู้สู่สังคมได้อย่างฉับใว ภายใต้ กลไกที่มีอยู่อย่างสร้างสรรค์ เป็นระบบ ...
จันทร์, 27 ตุลาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป