กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา การศึกษา

ทั้งหมด 68 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 7
... เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการศึกษา วิจัย และการให้บริการตรวจทางด้านพยาธิวิทยา มีระบบเครือข่าย ที่สามารถตอบสนองความต้องการ และเข้าถึงหน่วยงานด้านสุขภาพของประชาชน ในการรองรับการให้บริการประชาชนอย่างคุ้มค่า” ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
52. Clipping วท ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  สยามรัฐ 1,13 คอลัมน์ รอบรั้วการศึกษา Light Life ผลงานเด่นจาก มข.    ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
53. Clipping วท ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... 'เอสโซ่เติมรอยยิ้ม'ขยายโอกาสการศึกษา กรุงเทพธุรกิจ 3  ...
จันทร์, 27 มิถุนายน 2016
... (สวทช.) บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และกลุ่มบริษัท บี.กริม กำหนดจัดงาน “เทศกาลวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ...
อาทิตย์, 26 มิถุนายน 2016
... EPA) สหรัฐอเมริกา และ Environmental Protection Administration Taiwan (Taiwan EPA) ไต้หวัน หน่วยงานที่มีบทบาทในการศึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อมทางอากาศระดับนานาชาติ และ วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ...
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
... ยกระดับคุณภาพการผลิตนมและผลิตภัณฑ์นมของประเทศ 2.การส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัย การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนบุคลากร และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ระหว่างสถาบันการศึกษาและวิจัยของไทยกับของนิวซีแลนด์ ในสาขาที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน ...
อังคาร, 21 มิถุนายน 2016
... "โครงการผู้นำเพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน หรือ CONNEXT ED" ของ12 องค์กรเอกชนภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ ทางด้านการศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ เพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน โดยนำร่อง 1,000 ...
จันทร์, 20 มิถุนายน 2016
... ด้วยการออกแบบบนพื้นฐานข้อมูลที่ได้จากการศึกษาของ ABLE lab มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในเรื่องการศึกษาและวิเคราะห์พฤติกรรมและความต้องการการใช้งานที่แท้จริงของ ผู้สูงอายุ       ...
จันทร์, 20 มิถุนายน 2016
... คือ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รวมถึงมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เพื่อให้งานนี้มีความยิ่งใหญ่และสมบูรณ์ที่สุด ...
เสาร์, 18 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป