กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา การศึกษา

ทั้งหมด 68 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 7
31. ASEAN Reference Material Network Start-up meeting
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... แต่การผลิตวัสดุอ้างอิงมีการลงทุนสูงทั้งในส่วนของเครื่องมือสำหรับเตรียมวัสดุอ้างอิง เครื่องมือสำหรับวิเคราะห์สารมาตรฐานต่างๆ รวมทั้งยังต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาความเป็นเนื้อเดียวกันความเสถียร  ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพจึงมีแนวคิดในการจัดประชุมครั้งนี้ขึ้น  ...
เสาร์, 23 กรกฏาคม 2016
... สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ...
ศุกร์, 22 กรกฏาคม 2016
... ประสบการณ์ด้านการวิจัย ระหว่างบุคลากรทั้งในสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน หรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ    ...
ศุกร์, 22 กรกฏาคม 2016
34. Clipping วท ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ฐานเศรษฐกิจ 36 ภาพข่าว คอลัมน์ สังคมฐานฯ เอสโซ่หนุนการศึกษาวิทยาศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 14 กรกฏาคม 2016
35. Clipping วท ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ฐานเศรษฐกิจ 51 เอสโซ่จับมือองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หนุนการศึกษาวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน ...
พุธ, 13 กรกฏาคม 2016
... ซึ่งผ่านมาประเทศไทยได้เผชิญกับปัญหาหลายอย่าง เช่น การเมือง การศึกษา ที่จะต้องได้รับพัฒนาและไม่เดินซ้ำรอยเดิม อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า รัฐบาลกำลังเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยสิ่งที่เห็นได้ชัดคือ ...
อังคาร, 12 กรกฏาคม 2016
37. วว. ฉลองครบรอบ 53 ปี ชูผลงาน “Food for the Future” ขับเคลื่อน Food Innopolis
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่มีผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์เหมือนกับยารักษาไมเกรนในกลุ่มอื่นๆ ผ่านการศึกษากลไกการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา สามารถกระตุ้น serotonin recept or ได้เช่นเดียวกันกับยาในกลุ่ม  ...
จันทร์, 11 กรกฏาคม 2016
... รวมทั้งการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในกิจการด้านต่าง ๆ ของประเทศ จัดแสดงโดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ในประเทศไทย จากสถาบันวิจัย สมาคม สถาบันการศึกษา และกระทรวง ทบวง กรม ผลงานวิจัยของหน่วยงานวิจัยของกระทรวงวิทยาศาสตร์ ...
อาทิตย์, 10 กรกฏาคม 2016
... และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการรองรับงานวิจัยด้านการศึกษากลไกการเกิดโรค และการค้นหาสารออกฤทธิ์ทางยา เพื่อเป็นจุดตั้งต้นในการค้นหาตัวยาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ณ ห้องประชุม 201 อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์ ...
ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
... แต่สิ่งสำคัญคือความรู้ที่จะนำไปแข่งขันกับคนอื่น เพราะทุกวันนี้ตลาดโลกมีการแข่งขันสูงมาก ดังนั้น ผู้ประกอบการไอซีทีไทย จึงต้องเตรียมความพร้อมปรับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการศึกษาด้านนโยบาย การพัฒนา ...
ศุกร์, 08 กรกฏาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป