กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา การผลิตแสงซินโครตรอน

ทั้งหมด 8 ข้อมูลที่พบ

1. การผลิตแสงซินโครตรอน
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิกส์, การผลิตแสงซินโครตรอน]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
2. การผลิตแสงซินโครตรอน
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
... กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) นำกิจกรรมเรื่อง การตรวจสอบคุณภาพน้ำและสีผสมอาหาร สถาบันวิจัยแสงซินโคร- ตรอน (สซ.) นำกิจกรรมการสาธิตและทดลองเกี่ยวกับการผลิตแสงซินโครตรอน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ...
จันทร์, 01 มิถุนายน 2015
... 3. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) : แสงซินโครตรอนเพื่อประชาคมวิจัยไทย ฉายมัลติมีเดียกระบวนการผลิตแสงซินโครตรอน นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยเด่นประจำปี สซ. กิจกรรมเล่นเกมส์ มอบของรางวัล              ...
เสาร์, 21 สิงหาคม 2010
5. เทคโนโลยีการทำความเย็นด้วยฮีเลียมเหลว
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีอื่น ๆ)
... สถาบันฯ ได้ดำเนินการโครงการระบบผลิตฮีเลียมเหลวขึ้นเพื่อใช้สำหรับแม่เหล็กตัวนำ ยวดยิ่ง WLS ขนาดความเข้มสนามแม่เหล็ก 6.4 เทสลา ที่จะติดตั้งเพื่อใช้ในการผลิตแสงซินโครตรอนในย่านรังสีเอกซ์พลังงานสูงของ ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
6. สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
... ( DBA ) เพื่อลดขนาด emittance สำหรับการผลิตแสงซินโครตรอนความจ้าสูง         •  สร้างท่อสุญญากาศ (vacuum chamber) ของวงกักเก็บอิเล็กตรอนใหม่  ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
7. เทคโนโลยีสุญญากาศ
(รวมเทคโนโลยีของ วท./เทคโนโลยีอื่น ๆ)
... Source)  เพื่อให้บริการแสงซินโครตรอนในงานวิจัยสาขาต่างๆ ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม จังหวัดนครราชสีมา กระบวนการผลิตแสงซินโครตรอนนั้นต้องใช้เทคโนโลยีสุญญากาศขั้นสูงที่เรียกว่า ระดับ Ultra High Vacuum (UHV)  ...
เสาร์, 23 มกราคม 2010
8. ก.วิทย์ฯ ให้ความรู้เทคโนโลยีสุญญากาศเพื่ออุตสาหกรรมไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และการให้บริการแสงซินโครตรอนแก่ประชาคมวิจัยไทยและต่างประเทศ รวมทั้งการได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีสุญญากาศ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงในกระบวนการผลิตแสงซินโครตรอนจากประเทศญี่ปุ่น  ล่าสุดสถาบันได้พัฒนา ขีดความสามารถ ...
อังคาร, 28 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป