กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา การประยุกต์

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
... อวกาศและการประยุกต์ และ ความร่วมมือด้าน วทน. ในเรื่องอื่นๆ เพื่อเดินหน้าการดำเนินงานและความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และเศรษฐกิจของประเทศต่อไป    ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2015
... ทั้งการประยุกต์ความรู้ การแก้ปัญหางาน การสายการผลิตและการส่งต่องาน เช่น การจัดทำตารางสถิติการเจริญเติบโตของหม่อน และตัวไหม การทดสอบอุณหภูมิของน้ำในการต้มรังไหม  การตรวจวิเคราะห์ดิน การฝึกการแก้ไขเครื่องมือเมื่อเกิดปัญหาจากกี่ทอผ้า ...
อังคาร, 17 พฤศจิกายน 2015
... มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่ออากาศสะอาด พร้อมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทโตโยต้า และหน่วยงานอื่นบริเวณนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์รวมถึงชุมชนใกล้เคียง ...
เสาร์, 14 พฤศจิกายน 2015
... การค้นพบของนักวิทยาศาสตร์ทั้งสามคนเปิดประตูสู่การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเคมีบำบัด (chemotherapy) และรังสีรักษา (radiotherapy) ให้มีประสิทธิภาพสูงและผลข้างเคียงต่ำเพื่อใช้ในผู้ป่วยมะเร็งพัฒนาวิธีตรวจคัดกรองมะเร็งชนิดต่างๆ ...
พฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2015
...       ระบบลำเลียงแสงผลึกศาสตร์ (Macromolecular Crystallography Beamline)  ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม  สร้างขึ้นเพื่อรองรับการประยุกต์ใช้แสงซินโครตรอนในย่านรังสีเอกซ์พลังงานสูง เพื่อหาโครงสร้างสามมิติของสารชีวโมเลกุลขนาดใหญ่ ...
อังคาร, 13 ตุลาคม 2015
... (องค์การมหาชน) หรือ สนช. จัดประกาศผลและพิธีมอบรางรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2558 เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ และกระตุ้นให้เกิดความตระหนักด้านนวัตกรรมภายในประเทศ โดยมุ่งหวังสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการไทยมีการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ในธุรกิจนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ...
จันทร์, 05 ตุลาคม 2015
... การบริหารจัดการ  รวมถึงการพัฒนาและการประยุกต์ใช้งานในอนาคต  ทั้งนี้จะได้มีการลงนามทำความร่วมมือทางวิชาการกับ MAX IV ต่อไปในอนาคต     ผู้ประสานงาน น.ส.ศศิพันธุ์ ...
พฤหัสบดี, 17 กันยายน 2015
... ยกระดับและพัฒนางานวิจัยทางด้านแร่และอัญมณีโดยการใช้ประโยชน์จากแสงซินโครตรอน อันจะนำมาซึ่งองค์ความรู้ ความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ และเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนผลงานการวิจัยที่นำไปสู่การประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม ...
ศุกร์, 11 กันยายน 2015
...      สำหรับในปีที่ 2 นิวตันฟันด์จะดำเนินการครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาบุคลากร การวิจัย และการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัย ภายใต้ 10 โปรแกรม ได้แก่ 1.ทุนวิจัยด้านสุขภาพ 2.ทุนวิจัยเกี่ยวกับข้าว ...
พฤหัสบดี, 10 กันยายน 2015
... ตรวจเยี่ยมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศเพื่อท้องถิ่นและชุมชน ภายใต้การดำเนินงานในโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินราษฎรทับซ้อนเขตอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ...
จันทร์, 07 กันยายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป