กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา การประยุกต์

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
... 13 แห่งทั่วประเทศ สานต่อแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการประยุกต์ใช้ไอซีทีเป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพการศึกษา และพัฒนาทักษะที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ให้แก่เยาวชน ...
พุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2016
32. Clippingวท ประจำวันที่ 31 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  แนวหน้า 6 คอลัมน์ วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน การลดปัญหาโลกร้อนโดยการประยุกต์ใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ...
จันทร์, 01 กุมภาพันธ์ 2016
... ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยใช้กลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับสภาพความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และจัดงาน “ITAP: ปลดล็อกข้อจำกัดทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” เพื่อนำเสนอกลไกเชิงรุกในการสนับสนุนภาคเอกชน ...
จันทร์, 11 มกราคม 2016
... มนุษย์ต่างดาว และรถสำรวจพื้นผิวดาวอังคารที่จะมามีส่วนร่วมกับผู้ชมด้วย นอกจากนี้ ยังมีนำเสนอเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานในด้านต่างๆ การใช้ประโยชน์ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการเกษตรกรรม ด้านการวางผังเมืองและป้องกันภัย ...
เสาร์, 09 มกราคม 2016
... (มจธ.) กับผลงาน “การประยุกต์ใช้แสงเพื่อรักษาอาการทางโรคอัลไซเมอร์” คว้ารางวัลนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยม ในการประกวดค่ายโครงการ “ทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทย 2558 รุ่นที่ 12 (Young Thai ...
จันทร์, 04 มกราคม 2016
... 27 เมษายน 2558 เวลา 12.10 น. ตามเวลาในประเทศไทย และทำการเปรียบกับข้อมูลภาพก่อนเกิดแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 และได้ส่งแผนที่ดังกล่าวให้กับองค์การสหประชาชาติด้วยในฐานะที่เป็นตัวแทนประเทศไทยในโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ...
อังคาร, 22 ธันวาคม 2015
... 2 ตันต่อชั่วโมง และสามารถให้บริการแก่ผู้ที่สนใจเทคโนโลยีดังกล่าว             หลักการทำงานจากการประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในช่วงคลื่นความถี่วิทยุซึ่งมีความสามารถในการแทรกผ่านเข้าไปในชั้นโมเลกุลภายในเมล็ดข้าว ...
อังคาร, 22 ธันวาคม 2015
... ณ  Center for Photon Therapy ภายใต้การดูแลของ Paul Scherrer Institute (PSI)  สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมา เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้เครื่องเร่งอนุภาคแนวตรง (LINAC) ในทางการแพทย์ ...
จันทร์, 14 ธันวาคม 2015
... จำนวน 200 ชุด โดย รมว.วท. กล่าวว่า กระทรวงวิทย์ฯ และธนาคารกรุงเทพ เล็งเห็นความสำคัญการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ตลอดจนการประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆรอบตัวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันให้เป็นประโยชน์ในการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเป็นนักค้นคว้าได้ทุกโอกาส ...
พุธ, 09 ธันวาคม 2015
... ในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความตั้งใจของสถาบันทั้งสองที่จะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะมุ่งเน้นไปทางด้านฟิสิกส์อนุภาคและเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค รวมถึงการประยุกต์ใช้ด้านอื่นๆ ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป