กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา การประชุม

ทั้งหมด 88 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 9
Tags: [การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, สนช., พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ, สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, ปส., พระราชบัญญัติพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ]  ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016
Tags: [การประชุม APLAC MRA Council, ดร.สุทธิเวช, วศ.]  ...
ศุกร์, 19 มิถุนายน 2015
Tags: [AUTM, การประชุมนานาชาติ, AUTM Asia 2016, 11 พ.ค.58, สวทน.]  ...
อังคาร, 12 พฤษภาคม 2015
Tags: [นวัตกรรม, การประชุม, นายก, 13 ก.พ.57]  ...
อังคาร, 17 กุมภาพันธ์ 2015
Tags: [วิทยาศาสตร์, การประชุม]  ...
อังคาร, 14 ตุลาคม 2014
Tags: [กำลังคน..หัวใจของความสามารถในการแข่งขันของไทย, การประชุมประจำปี 2557 ของ สคช.]  ...
จันทร์, 29 กันยายน 2014
Tags: [ผบ.ทร., การประชุม, งบประมาณ 2558]  ...
พฤหัสบดี, 26 มิถุนายน 2014
Tags: [การประชุม, Cospar, ประชุมวิชาการ, Space Astronomy]  ...
จันทร์, 11 พฤศจิกายน 2013
Tags: [ไทย-ลาว, การประชุม, ครั้งที่ 6, ความร่วมมือ, วิทยาศาสตร์]  ...
ศุกร์, 02 สิงหาคม 2013
10. การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2556
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [การประชุมคณะรัฐมนตรี]  ...
เสาร์, 26 มกราคม 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป