กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา การประชุมวิชาการ

ทั้งหมด 58 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
... กระทรวงศึกษาธิการ และบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st COSPAR Symposium ในหัวข้อ “Planetary Systerms of our Sun and other Stars, and the Future of Space ...
พุธ, 06 พฤศจิกายน 2013
... กะทรวงศึกษาธิการ และบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The 1st COSPAR Symposium ในหัวข้อ "Planetary Systems of our Sun and other Stars, and the Future of Space Astronomy" ...
จันทร์, 04 พฤศจิกายน 2013
43. รมว.วท. เปิดการประชุมนานาชาติ The 1st SRII Asia Summit 2013
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
      เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. ดร.พีรพันธุ์ พาลุสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ...
อังคาร, 24 กันยายน 2013
... ประชุม ISPE คือ International Society for Pharmaceutical Engineering (ISPE)Thailand Affiliate หรือ สมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) เป็นการประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการผลิต ผลิตภัณฑ์ด้านชีววิทยาศาสตร์ ...
พุธ, 17 กรกฏาคม 2013
45. ASEAN Life Sciences งานประชุมด้านชีววิทยาศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... 2.การประชุม International Society for Pharmaceutical Engineering หรือ ISPE ซึ่งทางสมาคมเภสัชกรการอุตสาหกรรม (ประเทศไทย) ร่วมเป็นเจ้าภาพ  การจัดการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นการประชุมวิชาการครบรอบ 10 ปี ...
พุธ, 17 กรกฏาคม 2013
46. TCELS ร่วมเครือข่ายพันธมิตร จัดประชุมนานาชาติด้านชีววิทยาศาสตร์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... โดยจะมีวิทยากรจากหลายประเทศทั่วโลก มาให้ความรู้โดยตรง ตลอดการประชุมทั้ง 3 วัน                 สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมวิชาการในครั้งนี้ ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
... ให้ผู้นำและคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสจากประเทศในภูมิภาคได้ตระหนัก เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา จึงจะได้จัดนิทรรศการและการประชุมวิชาการในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำขึ้นคู่ขนานกับการประชุมระดับผู้นำด้านน้ำแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ...
อังคาร, 23 เมษายน 2013
... "นโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการวิจัยข้าวไทย" ภายในงานการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “มิติใหม่วิจัยข้าวไทย พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการเปิดตลาดเสรีอาเซียน”จัดขึ้นระหว่างวันที่ ...
จันทร์, 24 ธันวาคม 2012
... ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  หน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  ...
พุธ, 19 กันยายน 2012
... โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สังกัดสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนระดมความคิดประสบการณ์นักวิชาการทางภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศและนักวิจัยที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ  ...
พุธ, 14 กันยายน 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป