กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา การประชุมคณะรัฐมนตรี

ทั้งหมด 38 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 4
Tags: [การประชุมคณะรัฐมนตรี]  ...
เสาร์, 26 มกราคม 2013
... ตามที่นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มีข้อสั่งการในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวบรวมเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียของครัวเรือนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียของแหล่งน้ำในชุมชนที่มีประสิทธิภาพและสะดวกต่อการใช้งาน ...
พฤหัสบดี, 07 กรกฏาคม 2016
...       ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า จากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวาน ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้สั่งการให้ทุกกระทรวงทำศูนย์ One Stop Service ...
พุธ, 15 มิถุนายน 2016
รมว.วิทย์ฯ นำทีมสตาร์ทอัพพบนายก ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 เมษายน 2559 ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อโปรโมทบิ๊กอีเวนท์ Startup Thailand 2016 งานที่รวบรวมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไฟแรงทั่วฟ้าเมืองไทย และผู้มีประสบการณ์ตรงจากต่างประเทศ ...
อังคาร, 26 เมษายน 2016
5. ข้อมูลการจัดแสดงผลิตภัณฑ์และการใช้ประโยชน์จากยางพารา
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำผลงานนวัตกรรมยางพารามาจัดแสดง ให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชม “ผลิตภัณฑ์และความต้องการ..การใช้ประโยชน์จากยางพารา” ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ...
อังคาร, 19 มกราคม 2016
... มาจัดนิทรรศการให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีชมก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  ใช้ยางสร้างลู่วิ่งสนามกีฬาเดือนละ 966 ตัน         ...
อังคาร, 19 มกราคม 2016
... รัฐบาลนี้ไม่ต้องการจะทิ้งภาระไว้ให้กับพี่น้องประชาชนและรัฐบาลต่อไป ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งที่ผ่านมา ได้มีการชี้แจงสรุปคดีสำคัญ ๆ ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลในอดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งคดีที่รัฐเป็น ...
เสาร์, 17 ตุลาคม 2015
  -  เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานั้น ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ผมได้มีโอกาสมอบรางวัลการศึกษา แก่เยาวชน ซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ประเทศไทยคือบ้านของเรา เราจะก้าวไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง ...
เสาร์, 19 กันยายน 2015
... โดยรัฐบาลคาดว่า จะมีการลงทุนจะเพิ่มขึ้น ประมาณ 3,800 ล้านบาท และการบริโภคภาคเอกชน เพิ่มขึ้น 960 ล้านบาท ในอนาคต   - การประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้รับรายงานสถานการณ์น้ำปัจจุบันจาก คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ...
อาทิตย์, 13 กันยายน 2015
10. รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" 8 กันยายน 2558
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ เดินหน้าประเทศไทย)
แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี    ...
พฤหัสบดี, 10 กันยายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป