กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา การประชาสัมพันธ์

ทั้งหมด 55 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งสภาวิชาชีพ, สชวท.]  ...
อังคาร, 26 กรกฏาคม 2016
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, นโยบายการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร, การสื่อสารองค์กร, การประชาสัมพันธ์]  ...
พุธ, 05 พฤศจิกายน 2014
3. รมว.วท. มอบนโยบายการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, วิดีโอ, video, นโยบายการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร, การสื่อสารองค์กร, การประชาสัมพันธ์]  ...
จันทร์, 27 ตุลาคม 2014
... ยังจะร่วมกันให้ความรู้ อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้ประกอบการร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางสื่อของแต่ละองค์กร และส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ประกอบการเพื่อให้เกิดการจับคู่ทางธุรกิจ ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
... ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งสภาวิชาชีพ (สชวท.) ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ ครั้งที่ 5/2559 โดยขอความร่วมมือคณะอนุกรรมการฯ ช่วยเร่งประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 26 กรกฏาคม 2016
... วท. การประชุมดังกล่าวได้มีการพิจารณการประชาสัมพันธ์มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 18-28 สิงหาคม 2559 โดยเห็นควรให้ทุกหน่วยงานร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบนเนอร์งาน ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ...
ศุกร์, 15 กรกฏาคม 2016
... กรุงเทพฯ กรมประชาสัมพันธ์จัดเวทีเสวนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “NBT World Forum: ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” โดยมีนายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมแจ้งช่องทางใหม่ในการประชาสัมพันธ์จากรัฐบาลสู่ประชาชน ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2016
8. ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 10/2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และจัดโปรแกรมการประชาสัมพันธ์ 3 เดือนจากนี้ไป พร้อมกำชับทุกหน่วยงานเสนอข่าวประชาสัมพันธ์ โดยให้ใช้ชื่อ วท. ขึ้นก่อนทุกครั้งแล้วตามด้วยชื่อหน่วยงาน 2.การออกอากาศรายการเดินหน้าประเทศไทย ขอให้หน่วยงานส่งเรื่อง/ประเด็นที่จะนำเสนอในรายการเดินหน้าประเทศไทย ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
... สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับรองระบบจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันรับรองระบบงานโลก ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาท ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ สภาวิจัยแห่งชาติ คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สชวท.) ได้ประชุมหารือร่วมกันเพื่อผลักดันช่องทางการสื่อสารสร้างความรับรู้แก่ประชาชน ให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้และบทบาทภารกิจของ ...
จันทร์, 23 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป