กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา การจัดทำแผน

ทั้งหมด 58 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
... จากเครื่องหมายการค้าเพชรดำ รวมทั้งการจัดทำแผนธุรกิจ เป็นต้น               ...
ศุกร์, 01 เมษายน 2016
12. ก.วิทย์ฯ work shop จัดทำแผน PR กระทรวง สอดรับแผนประชาสัมพันธ์ชาติ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...                  ทั้งนี้ การจัดทำแผนฯ ในครั้งนี้ นอกจากจะได้ร่างแผนการประชาสัมพันธ์กระทรวงฯ แล้ว หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
เสาร์, 12 มีนาคม 2016
... ในฐานะโฆษก วท. นั่งหัวโต๊ะประชุมคณะทำงานฯ เพื่อร่วมวิเคราะห์การจัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ วท. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2559-2564) ประเด็นข่าวสารสำคัญของ วท. ...
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
...      ในการประชุมดังกล่าวมีการหารือถึงประเด็นสำคัญต่างๆ ดังนี้ 1.การรายงานผลโครงการการใช้งานระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISagro)เพื่อการจัดทำแผนที่พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจรายแปลง ...
พุธ, 02 มีนาคม 2016
... ตัวอย่างเช่น การทำงานร่วมกับเพื่อนบ้านอาเซียน ผลักดันให้เกิดข้อริเริ่มกระบี่ในการประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอาเซียนที่กระบี่เมื่อปี 2553 เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลังปี ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2016
16. ประชุมคณะทำงานประสัมพันธ์ วท. ครั้งที่ 4/2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 1.การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ วท. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ห้า (พ.ศ.2559-2564) ซึ่งได้เลื่อนกำหนดการจัดสัมมนาจากวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันที่ 12 มีนาคม 2559 2.สรปุประชุมโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและโฆษกกระทรวงเมื่อวันที่ ...
เสาร์, 20 กุมภาพันธ์ 2016
... ระหว่างทางนี้เราก็มาสู่วิธีการบริหารราชการแผ่นดินที่เป็นธรรมาภิบาล ก็ต้องไปดูเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณด้วย การจัดทำแผนงานโครงการ ทุกกระทรวงนั้น ถ้าหากว่าเราทำไปโดยไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาเหล่านี้ไปด้วย ก็ไม่อาจจะนำประเทศไปสู่ความเข้มแข็งได้เลย ...
เสาร์, 13 กุมภาพันธ์ 2016
... ระดมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งสงวนชีวมณฑล โดยใช้สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา เป็นพื้นที่ต้นแบบในการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) บนพื้นฐาน “ประชารัฐ” บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างสมดุลและยั่งยืน ...
เสาร์, 23 มกราคม 2016
... ทุกฝ่ายก็วุ่นวายสับสน ขาดการบูรณาการ การจัดทำแผนงานโครงการที่ซ้ำซ้อนกัน ขาดการเสนอเริ่มต้นกระบวนการงบประมาณประจำปีจำเป็นต้องกำหนดให้ชัดเจนในกฎหมายใหม่หรือในรัฐธรรมนูญ ในเรื่องการปรับปรุงระบบงบประมาณของประเทศให้มีการบริหารงานข้ามกระทรวง ...
จันทร์, 18 มกราคม 2016
20. ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 3)การจัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ วท. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ห้า (พ.ศ.2559-2564)” ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเบอร์เคียร์ ...
ศุกร์, 15 มกราคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป