กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา กัมมันภาพรังสี

ทั้งหมด 6 ข้อมูลที่พบ

1. การขออนุญาตต่างๆเกี่ยวกับต้นกำเนิดรังสี
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
Tags: [กัมมันภาพรังสี, รังสี, ปรมาณู, สันติ, บริการธุรกิจ, ขออนุญาติ]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
2. บริการสอบเทียบเครื่องวัดและสำรวจรังสี
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
Tags: [กัมมันภาพรังสี, รังสี, ปรมาณู, สันติ, บริการธุรกิจ, รังสี]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
Tags: [กัมมันภาพรังสี, รังสี, ปรมาณู, สันติ]  ...
พุธ, 15 กรกฏาคม 2009
4. การขออนุญาตต่างๆเกี่ยวกับต้นกำเนิดรังสี
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
ให้บริการ Download แบบฟอร์มและคู่มือต่างๆ ทั้งคำขออนุญาต มีไว้ครอบครองซึ่งเครื่องกำเนิดรังสี และผลิตหรือใช้พลังงานจากเครื่องกำเนิดรังสี           สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
5. บริการสอบเทียบเครื่องวัดและสำรวจรังสี
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
เพื่อให้เครื่องวัดรังสีที่ใช้ตรวจวัดระดับความปลอดภัยทางรังสี ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีความถูกต้องได้มาตรฐาน เป็นการสนับสนุนการกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้พลังงานปรมาณู โดยปัจจุบันยังไม่คิดค่าบริการสอบเทียบฯ ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
ระหว่างวันที่ 12 -13 มกราคม 2552 ที่ผ่านมา สำนักกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการฝึกอบรมเรื่อง “การปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี ...
พุธ, 15 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป