กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา กันกระสุน

ทั้งหมด 25 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 3
...  96. “ดินสอมินิ” หุ่นยนต์บริการดูแลผู้สูงวัย 97. อุปกรณ์ผ่าตัดดามกระดูกสันหลังหลายระดับ 98. การหล่อโลหะแบบสเลอรี (เรือติดเกราะป้องกันกระสุน) 99. เสื้อเกราะกันกระสุนเซรามิกส์น้ำหนักเบา ...
พฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2015
... โดยประดิษฐ์เก้าอี้ทำฟันสำหรับผู้พิการและคนชรา เสื้อเกราะ กันกระสุน ที่สามารถป้องกันกระสุนระดับ 3A ทำจากวัสดุคอมโพสิต ผสมเส้นใยโพลิเอทิลีนและเส้นใยอะรามิด ร่วมกับวัสดุผสมอื่นๆ ได้มีการยิงทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันกระสุนระดับ ...
จันทร์, 23 มีนาคม 2015
... เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อเกราะป้องกันกระสุนแบบแข็ง ที่เกิดจากงานวิจัยและพัฒนาของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค/สวทช.)  ให้แก่ พลโท วรรณทิพย์  ว่องไว  แม่ทัพภาคที่ 3 จำนวน 47 ...
อาทิตย์, 23 มกราคม 2011
14. เกราะแข็งน้ำหนักเบาสำหรับการใช้งานด้านยุทโธปกรณ์ทางทหารในกองทัพไทย
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... คือ มีสมรรถนะดี น้ำหนักเบา และราคาเหมาะสม     ผลงานวิจัยจากโครงการทำให้ได้ต้นแบบ (ภาคสนาม) แผ่นเกราะกันกระสุนระดับ 3 กระสุน M 16 และ AK ซึ่งมีน้ำหนักแผ่นเกราะและกรอบน้อยกว่า 300 กิโลกรัม ...
อังคาร, 25 พฤษภาคม 2010
15. โครงการงานวิจัยเสื้อเกราะกันกระสุน
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... ซึ่งปริมาณของเสื้อเกราะกันกระสุนยังไม่เพียงพอสำหรับการใช้งานจริง ทำให้เจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวต้องเสี่ยงต่ออันตรายจากการที่อุปกรณ์ป้องกันภัยมีไม่เพียงพอและที่มีใช้อยู่ส่วนใหญ่จะเป็นการนำเข้ามาจากต่างประเทศ ...
อังคาร, 16 มีนาคม 2010
16. เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ T-Box 3.0
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... 417,682,000 บาท ตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอและให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในพิจารณาทบทวนการจัดหาเสื้อเกราะกันกระสุนระดับ 3 เท่าที่จะใช้งานจริงไม่เกิน 300 ตัว เนื่องจากเป็นเสื้อเกราะที่มีน้ำหนักค่อนข้างมากทำให้ไม่คล่องตัวและไม่สามารถสวมใส่ได้เป็นเวลานาน ...
อังคาร, 16 มีนาคม 2010
17. ปฏิทินวิทยาศาสตร์ 2553
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ถุงพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ หม้อก๋วยเตี๋ยวอนามัยไร้สารตะกั่ว ต้นแบบรถเกราะกันกระสุนติดรถยนต์บรรทุกขนาดเล็กทางทหาร เป็นต้น         สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ...
ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2010
          วันนี้ เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น ...
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2010
เมื่อวันที่ 3 ก.พ.นายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการร่วมตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องตรวจ ...
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2010
20. รมว.วิทย์ฯ ตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจ จีที200
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
     คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงวิทย์ฯเตรียมเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งทหาร ตำรวจ นักเทคโนโลยี นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยและนักสถิติ ...
พุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป