กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา กองทัพเรือ

ทั้งหมด 21 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
Tags: [สารคดีพิเศษ, ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน, กองทัพเรือ]  ...
ศุกร์, 18 กรกฏาคม 2014
... (อพ.)  และ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) (สดร.) พร้อมด้วย พลเรือตรี ไพร บัวหลวง ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค 4 สน.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ ...
อังคาร, 28 กรกฏาคม 2015
3. รมว.วิทย์ฯ เยี่ยม บมจ. ช.ทวี ดอลลาเชียน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... การสร้างเรือหลวงกระบี่ของกองทัพเรือ  และสร้างฐานของอุตสาหกรรมระบบรางในประเทศไทย ทั้งนี้ นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย ได้หารือเรื่องการลดภาษีการวิจัย       ผู้เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ...
จันทร์, 02 มีนาคม 2015
... กระทรวงการคลัง โดยจัดพิธีมอบรางวัลดังกล่าวขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของส่วนราชการให้มีความเข้มแข็ง ได้มาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทย ณ หอประชุมกองทัพเรือ ...
ศุกร์, 26 กันยายน 2014
... โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกองทัพเรือและ 6 กระทรวง ฝ่ายสังคมจิตวิทยา ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ...
ศุกร์, 05 กันยายน 2014
... พร้อมด้วย นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นสักขีพยาน การลงนามดังกล่าว ณ ห้องชมชลธี หอประชุมกองทัพเรือ กรมอู่ท่าเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ กรุงเทพฯ ...
พุธ, 20 สิงหาคม 2014
...           กองทัพเรือ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย และ ...
พุธ, 30 กรกฏาคม 2014
... ได้รับเกียรติร่วมงานแถลงข่าว การจัดทำภาพยนตร์สารคดีพิเศษชุด “ก้าวข้ามเพื่อตามฝัน” โดย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกองทัพเรือและ 6 กระทรวง ฝ่ายสังคมจิตวิทยา ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ...
ศุกร์, 18 กรกฏาคม 2014
9. ก.วิทย์ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ร่วมกับ กรุงเทพมหานครฯและกองทัพเรือเป็นเจ้าภาพอุปสมบทเฉลิม พระเกียรติฯเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯพระชนมพรรษา 7 รอบ ณ วัดสังข์กระจาย เขต บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ...
พุธ, 30 พฤศจิกายน 2011
... (2) การเร่งระบายน้ำลงทะเล แบ่งเป็นการสูบน้ำลงทะเลโดยกรมชลประทาน และการดันน้ำ โดยหน่วยราชการ เช่น กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า             (3) การขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้ำ ...
พฤหัสบดี, 06 ตุลาคม 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป